20 Mart 2012

Mimesis, sansürleyip okurlarından sakladığı Hadi Uluengin'in "Oyun bitti!" başlıklı yazısını uyarımız üzerine, 17 gün gecikmeli de olsa Rosenbergler dosyasına eklemek zorunda kaldı

Bundan üç gün önce (17 Mart 2012), Mimesis dergisi internet portalinin somut bir sansür uygulamasını daha belgeleriyle teşhir ettiğim şu haberi yayımlamıştım: Mimesis, "Tartışma Yaratan Oyun Gösterimden Kaldırıldı" başlıklı "Rosenbergler Ölmemeli" dosyasında da Hadi Uluengin'in "Oyun bitti!" başlıklı yazısını sansürleyip okurlarından sakladı

Aşağıdaki fotoğrafta da görülebileceği gibi, Mimesis editörlerinin "açılan tartışmada farklı görüşte yer alan tüm kişilerin yorum ve yazılarına portalde yer verilmiştir" iddiasıyla sundukları Tartışma Yaratan Oyun Gösterimden Kaldırıldı başlıklı Rosenbergler dosyasında, Hadi Uluengin'in 3 Mart 2012 günü Hürriyet gazetesinde Oyun bitti! başlığıyla yayımlanan yazısına daha düne kadar yer verilmemişti.
Bu sabah, fikri takip gereği (20 Mart 2012) Mimesis sitesindeki ilgili sayfayı kontrol ettiğimde; Mimesis editörlerinin, sansürleyip okurlarından sakladıkları, Hadi Uluengin'in 3 Mart 2012 günü Hürriyet gazetesinde "Oyun bitti!" başlığıyla yayımlanan yazısını, 17 gün gecikmeyle de olsa (ve her nedense "Oyun bitti!" başlığı yerine, Hadi Uluengin: "Hani ben yalancıydım?" başlığıyla) güncelliğini neredeyse yitirip arşive kaldırılmış Rosenbergler dosyasına sessiz sedasız (hiçbir açıklama ya da düzeltme notu koymadan) eklediklerini gördüm (bkz. http://mimesis-dergi.org/konu/4-haber/tartisma-yaratan-oyun-gosterimden-kaldirildi/).


İlgili sayfanın aşağıdaki fotoğrafında görüldüğü gibi:

Konuya Tiyatro Fanzini'nde dikkat çekmemin hemen ardından, Mimesis editörlerinin 17 gün gecikmeyle de olsa sansürden vazgeçip, okurdan sakladıkları bu yazıyı en azından söz konusu dosyaya ekleyerek büyük bir yanlıştan dönmeleri elbette sevindirici. Tabii ki zararın ve yanlışın neresinden dönülse kârdır.

Ancak, Mimesis editörlerinin, yaptıkları bu "yanlış" konusunda okurlarına hâlâ dürüstçe bir açıklama yapma gereği duymamaları ve Hadi Uluengin'in "Oyun bitti!" başlıklı önemli yazısından bihaber bırakıp eksik bilgilendirdikleri (bir başka ifadeyle: "dezenforme ettikleri") okurlarından açıkça özür dilememeleri, yayıncılık etiği açısından önemli bir başka ihlal olarak maalesef hâlâ önümüzde duruyor.

Mimesis editörlerinin, arşive kalkmış Rosenbergler dosyasındaki önemli bir eksiği, okurlarına hiçbir açıklama yapma gereği duymadan, sessiz sedasız ve adeta gizli bir şekilde telafi etmeye çalışması, yapılanın bir düzeltmeden çok, geçmişe dönük bir kayıt üzerinde, bir "hata"ya, "eksik"e dair belge üzerinde "tahrifat" yapmak amacını taşıdığı izlenimi doğuruyor.

Bu da doğal olarak, Mimesis'in arşive kaldırdığı diğer yayınları üzerinde de geriye dönük bu tür sessiz sedasız, gizli "düzeltme"ler, tahrifatlar yapabileceği şeklinde okurda haklı bir güvensizlik ve kuşku yaratacaktır.

Feridun Çetinkaya
20 Mart 2012