2 Mart 2010

"Temiz Tiyatro" kisvesiyle bir iftira ve linç kampanyası tezgâhlayan "tiyatrocu"lar hakkında yeni bir "imza sahtekârlığı" iddiası dahaMağdurların tanıklığı ve ifadeleriyle belgelendiği üzere, tezgâhlayanların işi "imza sahtekârlığı"na kadar vardırdıkları "Temiz Tiyatro / Temiz Tiyatro Yayıncılığı" kisvesi altında düzenlenen iftira ve linç kampanyasının tertipleyicileri/çağırıcıları listesinin en başında Mimesis Dergisi ve bu derginin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cüneyt Yalaz'ın ismi yer alıyor (Bkz. www.temiztiyatro.net)