10 Mart 2010

Türkiye tiyatrosunun biricik hakikatli fikir muhalefetini hedef alan hileli ve şaibeli iftira ve linç kampanyasının faillerinden OYÇED, "sureti atsineği"nden görünmeye çalışıyor


Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği'nin (OYÇED) bu bildirisinde Haldun Açıksözlü, literatürde yılmaz, "iflah olmaz", "kronik" aydın muhalefetini tanımlayan ve simgeleyen "Atsineği" kavramıyla özdeşleştiriliyor ve övülüyor.

OYÇED bildirisinde şu tür ifadeler yer alıyor:

"Sokrates, 'at sineği' diyordu, düşünen, üreten bilim, felsefe ve sanat insanlarına. Çünkü bu üçlüdeki insanlar sistemi rahatsız etmek için vardı. Var oluş sebepleri sorgulamak, sorgulatmak üzerineydi. Bunu yapmaya mecburdular. Sokrates de mecburdu, AÇIKSÖZLÜ Haldun da.

"İnsanlığın düşünce tarihinde iktidarların bugün için hala düşünceyi ifade etme özgürlüğünü benimseyememiş olduğunu bir kez daha gördük.

"Bizler düşünceyi ifade etme özgürlüğünün AÇIKSÖZLÜ Haldun hakkında açılan kamu davasıyla zedelendiğini, sanatsal eleştirinin bu kadar kolay bir şekilde ceza davalarına konu yapılmaması gerektiğini düşüyoruz. Yoksa bunun ardı arkası gelmeyecek, başka seslere ve renklere tahammülü olmayanlar onları susturmak ve renksizleştirmek için kamunun elini kullanacaklardır."
(Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği [OYÇED], "At Sinekliği ve Düşünceyi İfade Etme [Konuşma-Yazma] Özgürlüğü Üzerine Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği’nin 'Açıksözlü' Bildirisi")

Peki bugün sureti haktan görünmeye çalışarak, "Atsineği" olmayı, yani bir anlamda yılmaz, "iflah olmaz", "kronik" aydın muhalefetini sahiplenen, eleştiri ve sorgulama hakkını yücelten, "
başka seslere ve renklere tahammülü olmayanlardan, başka sesleri susturmaya, başka renkleri renksizleştirmeye çalışanlardan" şikâyet eden Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği (OYÇED) nedir, kimdir gerçekte?

Bu konuda kamuoyunu uyarmak, kamuoyunun hafızasını tazelemek, hakikat aşkına, boynumuzun borcu.

OYÇED, bir "oyun yazarları" örgütü olma iddiasına rağmen, tiyatro profesörü Özdemir Nutku'nun, "tiyatro yazarı" Coşkun Büktel tarafından yazılmış Theope adlı oyunun özgünlüğü
üzerinde şaibe yaratmaya yönelik olduğu açık, CD kaydıyla da belgelenmiş kanıtsız, belgesiz iddialarına karşı bugüne kadar hiçbir tepki göstermemiş, yani oyun yazarlarının haklarını sadece lafta savunmakla kalmış, sözde bir "oyun yazarları" örgütüdür. (Bkz. Özdemir Nutku Skandalı ve OYÇED ve Geri zekâlılar için alfabe düzeyinde Özdemir Nutku Skandalı rehberi)

OYÇED,
bir "oyun yazarları" örgütü olma iddiasına rağmen, tiyatro profesörü Özdemir Nutku'nun bir oyun yazarının yapıtını hedef alan iftira niteliğindeki kanıtsız, belgesiz ithamlarına karşı bırakın tepki göstermeyi, oyunu üzerinde şaibe yaratılmaya çalışılan "oyun yazarı" Coşkun Büktel'e adeta nazire yaparcasına, Büktel'in Theope'sinin özgünlüğü konusunda kanıtsız ispatsız şaibe yaratmaya çalıştığı CD kaydıyla da belgelenmiş Özdemir Nutku'ya "Onur Üyesi" payesi vermiştir. (Bkz. Özdemir Nutku Skandalı ve OYÇED ve Geri zekâlılar için alfabe düzeyinde Özdemir Nutku Skandalı rehberi)

OYÇED, Burak Caney takma
adı arkasına gizlenen bir tiyatro ve insanlık düşmanı internet sapığının açtığı korsan internet sitelerinde, Özdemir Nutku, Üstün Akmen, Mustafa Demirkanlı, Tuncer Cücenoğlu gibi tiyatro insanlarının, tiyatro yazarlarının gerçek isimleriyle verdikleri desteği de arkasına alarak aylarca sürdürdüğü, tiyatro yazarı ve eleştirmeni Coşkun Büktel ile tiyatrocu Hilmi Bulunmaz'ı hedef alan kirli yayın ve faaliyetlerine karşı da hiçbir tepki göstermemiştir. Özdemir Nutku, Üstün Akmen, Mustafa Demirkanlı, Tuncer Cücenoğlu gibi tiyatro insanlarının, tiyatro yazarları tarafından desteklenen ve cesaretlendirilen Burak Caney takma adı arkasına gizlenmiş tiyatro ve insanlık düşmanı internet sapığını bu kirli yayın ve faaliyetlerini görmezlikten gelmeyi tercih etmiştir.


Türkiye Tiyatrolar Birliği adlı Cadı Kazanı çetesi daha dün, tiyatro yazarı ve eleştirmeni
Coşkun Büktel'i hedef alan bu görmüş olduğunuz ilkel ve iğrenç fotomontajları hazırlayıp yayımlamış olan Burak Caney takma adlı tiyatro ve insanlık düşmanı internet sapığının tiyatrooyun.org adlı korsan internet sitesine "İnternet Yayıncılığı Ödülü" vermişti 

 

OYÇED bununla da kalmamış, sırf yazarı olduğu Theope adlı oyunun özgünlüğü üzerinde şaibe yaratmaya yönelik
CD kaydıyla da belgelenmiş iftiranın hesabını bıkmadan usanmadan ısrarla sorduğu için (o dönemde halihazırda Burak Caney takma adı arkasına gizlenmiş bir tiyatro ve insanlık düşmanı internet sapığının aylarca sürdürdüğü kirli yayın ve faaliyetlerine hedef olan) tiyatro yazarı ve eleştirmeni Coşkun Büktel'i bu sefer de açıkça binlerce insana hedef gösteren, hileli ve şaibeli iftira ve linç kampanyasına tam destek vermiştir. (Coşkun Büktel'in kişisel internet sitesindeki "Tarih hepinizin suratına tükürecek!" başlıklı sayfada, Mimesis Dergisi, Sahne Dergisi, TEB Oyun Dergisi, Tiyatro… Tiyatro… Dergisi, www.tiyatrodunyasi.com, www.tiyatronline.com ve tiyatrom.com'un elebaşılığını üstlendikleri bu iftira ve linç kampanyası ile bu kirli kampanyayı tertipleyenlerin faili oldukları diğer kirli faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgileri bulmak mümkün. Ayrıca yine bu konuyla ilgili olarak Büktel'in sitesindeki şu linkler de incelenebilir: 1) Türkiye Tiyatroları Birliği=Burak Caney 2) Burak Caney budur 3) Temiz Tiyatro=Kirlilik 4) Temiz Tiyatro(!) budur 5) Küfürbaz(!)=Erdemli 6) Küfür aslında budur)

Yani bugün
Voltaire'in "Söyleyeceklerinize katılmayabilirim ama onu söylemek hakkınızı ölüm pahasına savunurum" sözünü yayımladığı bildirinin başköşesine yerleştirerek kullanan, bir anlamda kahramanlık taslayan OYÇED, Özdemir Nutku'dan Theope'nin özgünlüğü üzerinde şaibe yaratmaya dönük kanıtsız belgesiz iddialarının hesabını soran Coşkun Büktel'in "söz söyleme", "hesap sorma" hakkını savunmak şöyle dursun, Büktel'i hedef göstermek, susturmak ve "ötekileştirmek" amacıyla tertiplendiği apaçık olan hileli ve şaibeli iftira ve linç kampanyasına açıkça tam destek vermiştir.

İşte,
bu kirli faaliyetlerinin herhangi bir şekilde özeleştirisini vermeden, kendisinde hâlâ sağa sola "Atsineği" payesi dağıtma hakkını gören Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği (OYÇED) böylesine kirli bir sicile sahiptir.

İftiracı ve linççi Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği (OYÇED)
yöneticileri örgütlerinin yukarıda bir bir saydığımız bu kirli siciline bakmadan ne yapıyorlar?

Bir taraftan
Burak Caney takma adı arkasına gizlenmiş bir tiyatro ve insanlık düşmanı internet sapığının aylarca sürdürdüğü ve tiyatro yazarı ve eleştirmeni Coşkun Büktel ile tiyatrocu Hilmi Bulunmaz'ı hedef alan kirli yayın ve faaliyetlerini tümüyle görmezlikten gelerek, Türkiye tiyatrosunun biricik hakikatli fikir muhalefetini temsil eden oyun yazarı ve tiyatro eleştirmeni Coşkun Büktel ile tiyatrocu Hilmi Bulunmaz'ı hedef göstermek, "ötekileştirmek" amacıyla tertiplendiği aşikâr, hileli ve şaibeli iftira ve linç kampanyasına çanak tutuyorlar; düşünen, sorgulayan, hesap soran tiyatro insanlarını hedef tahtasına yerleştiren hileli ve şaibeli iftira ve linç kampanyasına imza vererek iftirayı ve linci destekleyen sanki kendileri değillermiş gibi bugün ortaya çıkıp, Hilmi Bulunmaz'ın deyişiyle "Ellerindeki linç imzasına bakmadan", Voltaire ve Sokrates gibi, düşüncelerini ve muhalif kimliklerini ölümleri pahasına savunmuş insanların adlarını kullanarak birdenbire "Atsineği sevici" kesiliyorlar.

OYÇED'in iftira ve linç imzacısı yönetici ve üyelerine
sormak gerekmez mi, "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" misali, "Bu ne iftira ve linç imzacılığı, bu ne atsineği seviciliği"?

"Atsineği" sözcüğünün Oxford sözlük ve Wikipedia'daki tanımlarına bakıldığında, iftiracı ve linççi bir tiyatro örgütü olan Oyun Yazarları ve Çevirmenleri Derneği'nin (OYÇED) gerçekte, sadece ve sadece "sureti atsineği"nden görünmeye çalıştığı kolayca tespit edilecektir.


"Atsineği" sözcüğünün Oxford Advanced Learner's Dictionary'deki
tanımı:
atsineği
/ (genellikle yermek için kullanılır) başka insanları belirli bir şeyi yapsınlar diye kızdıran ve eleştiren kişi: O, şehir meclisi toplantılarına katılan ve vergi ödeyenlerin paralarının boşa harcandığından şikâyet eden politik bir atsineğiydi.

(Kaynak: Oxford Advanced Learner's Dictionary, Gadfly)"Atsineği" sözcüğünün Wikipedia'daki tanımı:
Social gadfly


Atsineği, ortaya alt üst edici ya da alışılmışın dışında sorular atarak statükoyu rahatsız eden ya da sadece tahrik eden insanlar için kullanılan bir terimdir.“Atsineği” terimi (Eski Yunanca: μυο̃ψ, myops)[1] Platon tarafından, Sokrates’in, yavaş ve alık bir ata benzettiği Atina siyasi sahnesine yönelik rahatsız edici dürtüklemelerini tanımlamak için Sokrates’in Savunması[2] adlı yapıtta kullanılmıştır. Ayrıca Kitab-ı Mukaddes’te atsineği terimine politik etkisi açısından atıfta bulunulur: Yeremya Kitabı (46:20, Darby Bible) “Mısır güzel bir düve; atsineği geliyor, kuzeyden geliyor” der. Bu terim pek çok politikacı ve sosyal yorumcuyu tanımlamak için kullanılmıştır.

Platon’un yazdıklarına göre, Sokrates ölüm kalım duruşmasındaki savunmasında, fikir muhalefetini, (bir atın ölçüleriyle karşılaştırıldığında) minnacık bir atsineği gibi, vurup ezmenin çok kolay olduğuna ama bunun dürtüklediği susan bireylerden oluşmuş toplum için çok pahalıya mal olabileceğine işaret etmişti. “Eğer benim gibi bir adamı öldürürseniz, kendinizi beni yaraladığınızdan daha çok yaralarsınız,” çünkü o bir atsineği rolü oynuyordu, “insanları kaşındırmak ve öfkeye sevk etmek, hepsi hakikate hizmet için”.

Atsineği terimi, modern ve yerel siyasette, güce sahip, statüko içinde ya da popüler bir konumda olan insanlara karşı ısrarla ve sürekli mücadele veren kişileri tanımlar.
[3] Örneğin, Morris Kline, “Atsineğinin pek çok uzmanın görmezden geldiği soruları ortaya atmak gibi bir işlevi vardır. Polemik sağlığa yararlıdır." yazmıştır.[4] Sözcük aynı zamanda şerefli bir iş ya da vatandaşlık görevi tanımı olarak da kabul edildiği için aşağılama amacıyla da kullanılabilir.[5]

(Kaynak: Wikipedia, The Free
Encyclopedia, Social Gadfly)

Tiyatro Fanzini

Feridun Çetinkaya
10 Mart 2010