2 Mart 2010

"Temiz Tiyatro" kisvesiyle bir iftira ve linç kampanyası tezgâhlayan "tiyatrocu"lar hakkında yeni bir "imza sahtekârlığı" iddiası dahaMağdurların tanıklığı ve ifadeleriyle belgelendiği üzere, tezgâhlayanların işi "imza sahtekârlığı"na kadar vardırdıkları "Temiz Tiyatro / Temiz Tiyatro Yayıncılığı" kisvesi altında düzenlenen iftira ve linç kampanyasının tertipleyicileri/çağırıcıları listesinin en başında Mimesis Dergisi ve bu derginin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cüneyt Yalaz'ın ismi yer alıyor (Bkz. www.temiztiyatro.net)
2009 yılı Nisan ayında, "Temiz Tiyatro" kisvesi altında, tiyatro yazarı ve eleştirmeni Coşkun Büktel ile tiyatrocu Hilmi Bulunmaz'ı "iftiracı" ve "küfürbaz" ilan ederek hedef göstermek üzere tezgâhlanmış, manipülatif bir iftira ve linç kampanyası düzenlenmişti.

Aralarında, Mimesis Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cüneyt Yalaz, Sahne Dergisi Yayın Yönetmeni T. Murat Demirbaş, TEB Oyun Dergisi Yayın Yönetmeni Hasan Anamur, Tiyatro… Tiyatro… Dergisi Yayın Yönetmeni Mustafa Demirkanlı, www.iatp-web.org - İATP-G Yayıncılık İnisiyatifi (İstanbul Alternatif Tiyatrolar Platformu-Girişim), www.tiyatrodergisi.com.tr Yayın Yönetmeni Mustafa Demirkanlı, www.tiyatrodunyasi.com Yayın Yönetmeni Can Törtop, www.tiyatronline.com Yayın Yönetmeni Yaşam Kaya, www.tiyatrom.com Yayın Yönetmeni A. Ertuğrul Timur'un bulunduğu çağırıcılar, tiyatro kamuoyunu, Coşkun Büktel ve Hilmi Bulunmaz'ın "iftiracı" ve "küfürbaz" olduğunu ilan eden iftira ve linç bildirisinin altına imza atmaya davet etmişlerdi.

Bu iftira ve linç kampanyası sonuçlandırıldığında, www.temiztiyatro.net adresindeki kampanya internet sitesinde, bu kampanyaya 1.100 katılımcının imzalarıyla destek verdiği ilan edilmişti.

(Coşkun Büktel'in kişisel internet sitesindeki "Tarih hepinizin suratına tükürecek!" başlıklı sayfada, Mimesis Dergisi, Sahne Dergisi, TEB Oyun Dergisi, Tiyatro… Tiyatro… Dergisi, www.tiyatrodunyasi.com, www.tiyatronline.com ve tiyatrom.com'un elebaşılığını üstlendikleri bu iftira ve linç kampanyası ile bu kirli kampanyayı tertipleyenlerin faili oldukları diğer kirli faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgileri bulmak mümkün. Ayrıca yine bu konuyla ilgili olarak Büktel'in sitesindeki şu linkler de incelenebilir: 1) Türkiye Tiyatroları Birliği=Burak Caney 2) Burak Caney budur 3) Temiz Tiyatro=Kirlilik 4) Temiz Tiyatro(!) budur 5) Küfürbaz(!)=Erdemli 6) Küfür aslında budur)

Aradan geçen yaklaşık bir yıllık süre zarfında, bu kirli iftira ve linç kampanyasını tezgâhlayanların bazı "imza sahtekârlıkları" yaptıkları ortaya çıkmıştı.

Söz konusu 1.100 kişilik imza listesinde adlarına yer verilerek, "Temiz Tiyatro" kisvesi altında tertiplenen bu hileli kirli iftira ve linç kampanyasına destek verdikleri ilan edilen Nedim Saban, Pelin Akil ve İhsan Ustaoğlu, isimlerinin ve imzalarının bilgileri ve inisiyatifleri dışında kullanılarak bu iftira ve linç imzacıları listesine dahil edildiklerini açıklamışlardı. İsimlerinin bu iftira ve linç imzacıları listesinden çıkarılması talebinde bulunmuşlardı. (Söz konusu açıklamaları okumak için lütfen isimlerin üzerine tıklayınız: Nedim Saban, İhsan Ustaoğlu)

Bunun yanı sıra, 1.100 kişilik imza listesinde, bazı kişilerin adları ve soyadlarının da küçük birkaç değişiklikle iki kere yazıldığı, böylece (Hilmi Bulunmaz'ın şu ana kadar tespit edip açıkladığı kadarıyla) en azından tam 10 kez de "mükerrer imza sahtekârlığı" yapıldığı ortaya çıktı. (Söz konusu mükerrer imza sahtekârlığıyla ilgili ayrıntıları okumak için: LİNÇÇİLER, 1100 kişilik liste oluşturabilmek için, olmayan adlar uydurmanın yanı sıra, mükerrer imzalar kullandırma alçaklığını bile göze alabildiler!)

Bundan 10 gün önce, adı söz konusu iftira ve linç imzacıları listesinde bilgisi dışında kullandıldığını ifade eden bir kişi daha, sözde "Temiz Tiyatro"cular tarafından mağdur edildiğini açıkladı.

Adı ve soyadı söz konusu iftira ve linç imzacıları listesinde yer alan Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Ege Işık, 19 Şubat 2010 günü, Yeni Tiyatro Dergisi internet sitesinde kamuoyuna bir açıklama yaptı.

Ege Işık, Yeni Tiyatro Dergisi internet sitesinde yayımlanan açıklamasında, adının ve imzasının söz konusu iftira ve linç imzacıları listesinde kendi bilgisi ve isteği dışında "kullanıldığını" beyan etti.

Ege Işık'ın söz konusu açıklaması şöyle:
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Sahne Sanatları Bölümü'nde yüksek lisans yapmakta ve şu günlerde "12 Mart Sürecinde İstanbul Şehir Tiyatrosu" başlıklı tezimi hazırlamaktayım. Kişisel yolculuğumu, değerli hocalarımın da yol göstericiliğiyle, tiyatro bilimine yapacağım katkı belirleyecek. Türk Tiyatrosu'na, kendimce -kendi katkımı koyabilme- çabası ve telaşı içindeyim. Çok çalışıp sınırlarımı zorlayarak tiyatro adına, başarılı kuramsal çalışmalar ortaya koymak amacımdır. Kuramsal çalışmalarımı 'çeşitli' tiyatro dergilerinde ve içeriğini mükemmel bulduğum Yeni Tiyatro dergisinde yayımlamaktayım. Benim sevinçlerim böyledir. Bunun dışındaki kişisel hırslardan, heyecanlardan kendimi arındırdım.

2009 yılı Nisan ayında bir "kampanya" başlatılmış, Hilmi Bulunmaz ile Coşkun Büktel'i isimleri verilerek hedef alan ve hedef gösteren bu kampanyanın imzacıları arasına benim de "adım" konulmuş. Oysa ben, bu kampanya için imza vermediğim gibi, ne bir form doldurdum, ne belge imzaladım, ne de telefonla da olsa bir kimseye adımı kullanmaları için izin verdim. O yüzden imzamın da iradem dışında kullanıldığı bu haksız ve "sahte" kampanyanın düzenleyicilerini esefle kınarken, "imzamın" geçersiz olduğunu bildiriyor ve "Kampanya Listesi"nin yayınlandığı tüm sitelerden, tüm yayın organlarından "adımın ve soyadımın" kaldırılmasını rica ediyorum.


(Kaynak: Ege Işık, "Ege Işık'tan Kamuoyuna Açıklama", 19 Şubat 2010, www.yenitiyatrodergisi.com)