3 Mart 2010

Mükerrer imza sahtekârlığı yaparken suçüstü yakalanan sözde "Temiz Tiyatro"cular "1.100 imza" yalanlarında hâlâ arsızca ısrar ediyorlarMağdurların tanıklığı ve ifadeleriyle belgelendiği üzere, tezgâhlayanların işi "imza sahtekârlığı"na kadar vardırdıkları "Temiz Tiyatro / Temiz Tiyatro Yayıncılığı" kisvesi altında düzenlenen iftira ve linç kampanyasının tertipleyicileri/çağırıcıları şunlardı: Mimesis Dergisi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cüneyt Yalaz, Sahne Dergisi Yayın Yönetmeni T. Murat Demirbaş, TEB Oyun Dergisi Yayın Yönetmeni Hasan Anamur, Tiyatro… Tiyatro… Dergisi Yayın Yönetmeni Mustafa Demirkanlı, www.iatp-web.org - İATP-G Yayıncılık İnisiyatifi (İstanbul Alternatif Tiyatrolar Platformu-Girişim), www.tiyatrodergisi.com.tr Yayın Yönetmeni Mustafa Demirkanlı, www.tiyatrodunyasi.com Yayın Yönetmeni Can Törtop, www.tiyatronline.com Yayın Yönetmeni Yaşam Kaya, www.tiyatrom.com Yayın Yönetmeni A. Ertuğrul Timur


Mükerrer imza sahtekârlığı yaptıkları belgelenen sözde "Temiz Tiyatro"cular, suçüstü yakalanmanın paniğiyle ne yapacaklarını şaşırdılar.

"'Temiz Tiyatro' kisvesiyle bir iftira ve linç kampanyası tezgâhlayan 'tiyatrocu'lar hakkında yeni bir 'imza sahtekârlığı' iddiası daha" başlıklı haberde sözü edilen mükerrer imza sahtekârlıklarının delillerini akıları sıra karartmaya çalışan sözde "Temiz Tiyatro"cular, bu sefer de hesap sahtekârlığı yapıp 1.085 kişilik iftira ve linç imzacıları listelerini 1.100 kişi diye kakalamaya çalışırken suçüstü yakalandılar.

Sözde "Temiz Tiyatro"cular, www.temiztiyatro.net adresindeki kampanya internet sitesinde, belgelenen mükerrer imza sahtekârlıklarını, yaklaşık bir yıl sonra ve "Türkçe karakter sorunu nedeniyle bazı mükerrer isimler silinmiştir" gibi kargaları bile güldürecek bir açıklamayla izah etmeye çalışıyorlar.

Sözde "Temiz Tiyatro"cu iftira ve linç imzacıları hakikatin, doğruluğun ve dürüstlüğün karşısında ne kadar aciz durumlara düştüklerini hâlâ idrak edememiş görünüyorlar.

Sözde "Temiz Tiyatro"cu iftira ve linç kampanyası tertipçileri her fırsatta 1.100 imza toplamakla övündükleri iftira ve linç imzacıları listesindeki 15 mükerrer imzacının ismini, bir yıl sonunda tükürdüklerini yalayarak "paşa paşa" silmek zorunda kaldıkları halde, yani söz konusu iftira ve linç imzacları listesindeki iftira ve linç destekçilerinin sayısı 1.085'e düştüğü halde, utanmadan hâlâ "DESTEKLEYENLER (1100 KATILIMCI)" diye yazmaya, bu sefer de hesapta sahtekârlık yapmaya devam ediyorar.

Bu bizlere, "Temiz Tiyatro / Temiz Tiyatro Yayıncılığı" kisvesi altında bir iftira ve linç kampanyası düzenleyen bu sözde "Temiz Tiyatro"cuların gerçekte, tiyatroyla, tiyatroculukla, hatta insanlıkla uzaktan yakından ilgisi olmayan, iflah olmaz birer imza kampanyası sahtekârı olduklarını gösteriyor.

Sözde "Temiz Tiyatro"cuların, 2 Mart 2010 gecesi, saat 23.48 itibariyle bu kez de "DESTEKLEYENLER (1100 KATILIMCI)" sahtekârlığıyla sundukları, gerçekte sözde "Temiz Tiyatro"cu iftiracı ve linççilerin iddia ettikleri gibi 1.100 değil, 1.085 iftira ve linç imzacısı bulunan yenilenmiş listesini incelemek için bkz. www.temiztiyatro.net


Tiyatro Fanzini / Haber
Feridun Çetinkaya
3 Mart 2010