23 Şubat 2010

Devlet Tiyatroları duyuru ve tanıtım panolarının reklam şirketlerine pazarlanmasına onay veren DT Genel Müdürü Lemi Bilgin'e Sanat Kurumu'ndan "Hizmet Ödülü"Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemi Bilgin ile yönetimindeki Devlet Tiyatroları yetkililerinin imzaladığı ve içeriğine dair bugüne dek hakkında kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınılan bir sözleşme uyarınca 2016 yılına kadar, yapılış amacına aykırı bir şekilde kullanılmaya, ticari reklamlar için pazarlanmaya mahkûm edilen bir Devlet Tiyatrosu duyuru ve tanıtım panosu


Murathan Mungan, "Türkiye'de her şey olabilirsin ama rezil olamazsın" demiş.

Bugün, bu çarpıcı vecizenin bile kifayetsiz kaldığı bir skandalla karşı karşıyayız.


22 Şubat 2010

Tiyatro Araştırmaları Dergisi arşivi internette1970 yılındaki adıyla Tiyatro Araştırmaları Enstitüsü tarafından hazırlanan Tiyatro Araştırmaları Dergisi'nin 1. sayı kapağı. Bu tarihi ilk sayıyı hazırlayan akademisyenler ve o günlerdeki unvanları şöyle: Enstitü Müdürü Prof. Dr. Melâhat Özgü, Üyeler Doç. Dr. Sevda Şener, Doç. Dr. Özdemir Nutku, Dr. Metin And, Prof. Max Meinecke, Asistan Sevim Sokullu (Dizgi hatası sonucu Sevinç Sokullu'nun adı derginin bu ilk sayısında "Sevim" olarak yazılmış. FÇ)


Tiyatroseverler, öğrenciler ve araştırmacılar, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü tarafından 1970 yılından beri yayımlanan Tiyatro Araştırmaları Dergisi'nin arşivinden artık internet aracılığıyla da yararlanabiliyorlar.

20 Şubat 2010

Devlet Tiyatroları panolarındaki ticari reklamlar (Ekşi Sözlük'ten)(Fotoğraf: Hilmi Bulunmaz)

devlet tiyatrosu panolarındaki ticari reklamlar

"bakalım devlet tiyatroları'nda yılın tiyatro oyunu prodüksiyonu 'yıka ve çık' mı, leblebi çekirdeğin şahı 'sağlıklı abur cubur' mu, yoksa 'ali cengiz oyunu' mu olacak?" diye sorduran; dostlar alışverişte görsün zihniyetli işgüzar yöneticiler yüzünden devlet tiyatroları'nın bir çeşit gecekonduya dönüştüğünü cümle aleme ilan eden; tiyatrocuların bile tiyatrodan, sanattan manattan ümidi kesip, daha rantabl, daha kârlı buldukları ticarete ve pazarlama faaliyetlerine yelken açtıklarını düşündürten reklamlardır.

15 Şubat 2010

Tiyatro ve insanlık düşmanı internet sapığı Burak Caney’i ödüllendiren iftiracı, linççi ve ikiyüzlü “Türkiye Tiyatrolar Birliği” asıl sen “Tiyatroma Dokunma”


Türkiye Tiyatrolar Birliği adlı Cadı Kazanı çetesi daha dün, tiyatro yazarı ve eleştirmeni Coşkun Büktel'i hedef alan bu görmüş olduğunuz ilkel ve iğrenç fotomontajları hazırlayıp yayımlamış olan Burak Caney takma adlı tiyatro ve insanlık düşmanı internet sapığının tiyatrooyun.org adlı korsan internet sitesine "İnternet Yayıncılığı Ödülü" vermişti. (Ayrıca Bkz. Erkan Yücel ödülleri dağıtıldı Kaynak: Atılım) 


Burak Caney takma adlı tiyatro ve insanlık düşmanı internet sapığına çanak tutanları, onunla suçortaklığı edenleri ve onu ödüllendirenleri asla unutma, asla unutturma


Ardı ardına düzenledikleri seri imza kampanyalarıyla, tiyatro kamuoyunu imza manyağına çevirmeyi ve toplumsal muhalefeti sulandıracak şekilde, "imza kampanyası" adı verilen protesto biçimini yozlaştırmayı görev edindikleri anlaşılan Türkiye Tiyatrolar Birliği adlı Burak Caney destekçisi oluşum ve bileşenleri, şimdi de "Tiyatroma Dokunma" adlı yeni bir manipülatif imza kampanyası başlattılar.

Bugün bir kez daha sureti haktan, sureti tiyatrodan görünme maskesini takınarak tiyatrocuların hedef gösterilmesinden, tiyatroya ve tiyatroculara yönelik baskılardan, tiyatroların kapatılmasından sözde yakınan, şikâyet eden Türkiye Tiyatrolar Birliği adlı ikiyüzlü oluşum ve onunla aynı soydan gelen benzeri çeteleşmelerin maskelerini alaşağı ederek gerçek yüzlerini ve karakterlerini mutlaka ifşa etmek, gerçek amaçlarını mutlaka anlatmak ve teşhir etmek gerekiyor.

Bugün tiyatrocuların hedef gösterilmesinden güya yakınan, şikâyet eden
Türkiye Tiyatrolar Birliği adlı yapılanma, Burak Caney takma adlı tiyatro ve insanlık düşmanı internet sapığının, tiyatro yazarı ve eleştirmeni Coşkun Büktel ile tiyatrocu Hilmi Bulunmaz'ı hedef alan ilkel ve iğrenç saldırılarına, yayınlarına hiçbir şekilde karşı çıkmamış, itiraz etmemiş, Burak Caney takma adlı tiyatro ve insanlık düşmanının kirli faaliyetlerini görmezlikten gelerek çanak tutmuştu.

Türkiye Tiyatrolar Birliği
, Bademler Köyü Tiyatro Şenliği çerçevesinde verilen Erkan Yücel Tiyatro Ödülleri kapsamında, bu kirli yayınlarından dolayı Burak Caney takma adlı tiyatro düşmanı internet sapığı'nın tiyatrooyun.org adlı korsan internet sitesine başarılı(!) "İnternet Yayıncılığı Ödülü" vererek Burak Caney takma adlı tiyatro düşmanı internet sapığı'na ve onun tiyatro karşıtı yayınlarına açık destek verdiğini cümle aleme resmen duyurmuştu. (Ayrıca Bkz. Erkan Yücel ödülleri dağıtıldı Kaynak: Atılım)

Türkiye Tiyatrolar Birliği
, bununla da yetinmemiş, Burak Caney takma adlı tiyatro düşmanı'nın kuyruğuna takılarak, tiyatro yazarı ve eleştirmeni Coşkun Büktel ile tiyatrocu Hilmi Bulunmaz'ı hedef gösteren iftira ve linç kampanyasının tezgâhlanmasında da başrollerden birini üstlenerek, tiyatrocuları hedef alan iftira ve linç kampanyasına suçortaklığı etmişti.

Türkiye Tiyatrolar Birliği
adı verilen yapılanma, kısa zamanda tiyatrocuları ve tiyatro çevresini baskı altına almaya yönelik bir tür "Cadı Kazanı" örgütüne, iftira ve linç imzacıları çetesine dönüşmüştü.

T
iyatrocuları ve tiyatro kamuoyunu paravan niteliğindeki bu tür sözde tiyatro örgütleri hakkında bilgilendirmek ve uyarmak sadece her gerçek tiyatroseverin değil, kendisine insanım, demokratım, solcuyum, devrimciyim, ezilenden, haktan hukuktan yanayım diyen herkesin birinci dereceden görevi ve sorumluluğudur.

Bu konuda daha önce yazdığım iki yazıda gerekli tüm bilgi, belge ve kaynakları ortaya koyarak ben tiyatroya ve tarihe karşı bu sorumluluğumu elimden geldiğince yerine getirmeye çalışmıştım: Bkz.
"Türkiye Tiyatrolar Birliği değil 'Türkiye Tiyatrolar Çiğliği': Türkiye Tiyatrolar Kurultayı değil 'Türkiye Linçsever Tiyatrolar Kurultayı" başlıklı yazım ile Türkiye Tiyatroları Güçbirliği Girişimi falan değil, basbayağı "Türkiye Tiyatroları Suçbirliği Girişimi" başlıklı yazım.

Burak Caney takma adlı tiyatro ve insanlık düşmanı internet sapığı
nın tiyatrooyun.org adlı korsan internet sitesine "İnternet Yayıncılığı Ödülü" vermiş olan
Türkiye Tiyatrolar Birliği bu affedilmez çiğliğiyle en başta bizzat kendisinin en tehlikeli türden ve iflah olmaz bir tiyatro zararlısı olduğunu kesin bir şekilde göstermiş, belgelemişti.

Sırf bu sabıkası bile
Türkiye Tiyatrolar Birliği'nin öncülük ettiği "Tiyatroma Dokunma" kampanyasının samimiyetsizliğini ve ikiyüzlülüğünü kanıtlamak için yeterlidir.

Yukarıdaki ilkel ve iğrenç fotomontajların faili
Burak Caney takma adlı tiyatro ve insanlık düşmanı internet sapığına "İnternet Yayıncılığı Ödülü" vermiş olan Türkiye Tiyatrolar Birliği'nin öncülük ettiği "Tiyatroma Dokunma" kampanyasını samimi bulmak da, Türkiye Tiyatrolar Birliği'nin kirli geçmişini bile bile bu kampanyaya destek ve imza verenlerin iyi niyetli olduğunu düşünmek de asla mümkün değildir.

Türkiye Tiyatrolar Birliği
'nin destek ve ödül verdiği
Burak Caney takma adlı tiyatro ve insanlık düşmanı internet sapığının yukarıda sadece birkaç örneğini verdiğimiz fotomontajlarının tümünü görmek için bkz. Burak Caney "fotoğraf" sergisi!... / "Seçme eserler"


Tiyatro Fanzini

Feridun Çetinkaya
15 Şubat 2010***
Yukarıdaki ilkel ve iğrenç fotomontajların faili Burak Caney takma adlı tiyatro ve insanlık düşmanı internet sapığına "İnternet Yayıncılığı Ödülü" vermiş olan Türkiye Tiyatrolar Birliği'nin öncülük ettiği "Tiyatroma Dokunma" adlı manipülatif kampanyayı imzalarıyla destekleyen kurumlar 15 Şubat 2010 itibarıyla şunlar:

Kurum olarak kampanyaya destek verenler

Çatı Çağdaş Dans Sanatçıları Derneği Beyoğlu
Tiyatro... Tiyatro... Dergisi İstanbul
Tiyatrom.com Tiyatro haber Sitesi istanbul
vetiyatro istanbul
İ.Ü EAT Deneysel Sahne İstanbul
BİLKAR gebze
Antalya Bölge Tiyatrosu Antalya
Seyr-î Mesel Tiyatrosu İstanbul
Taşkışla Sahnesi İstanbul
TİYAB (Tiyatro Yayıncıları Birliği) İstanbul
tiyatro iz istanbul
TİYAGAMM Tiyatro Gazi Mühendislik Mimarlık Ankara
Peyzaj Mimarları Odası Bartın İl Temsilciliği Bartın
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Ankara
Mavi Sanat Tiyatrosu İzmir
genç emek film ekibi izmir
Tiyatro Simurg İstanbul
DERME TİYATRO istanbul
İzmir Halk Tiyatrosu izmir
DestAR-Theatre İstanbul
Seyir Tiyatrosu İstanbuk
Tiyatro Boğaziçi İstanbul
Mask-Kara Tiyatrosu İstanbul
Bartın Sanat Tiyatrosu Bartın
yenikapı tiyatrosu izmir
Yeditepe Oyuncuları İstanbul
Bartın Bölge Tiyatrosu Bartın
Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları İstanbul


Yukarıdaki ilkel ve iğrenç fotomontajların faili Burak Caney takma adlı tiyatro ve insanlık düşmanı internet sapığına "İnternet Yayıncılığı Ödülü" vermiş olan Türkiye Tiyatrolar Birliği'nin öncülük ettiği "Tiyatroma Dokunma" adlı manipülatif kampanyayı bireysel imzalarıyla destekleyen kişiler 15 Şubat 2010 itibarıyla şunlar:

Bireysel olarak kampanyaya destek verenler

Ceyda Karlı Öğrenci Eskişehir
Baha Naci Fizyoterapist İstanbul
Yiğit Şahin Öğrenci İstanbul
Candan Seda Balaban kukla-maske sanatçısı istanbul
Yasin Moğulkoç Öğrenci Uşak
Yılmaz Onay Yazar-Yönetmen İstanbul
Neslihan Bülbül öğrenci Ankara
Nurhan Bülbül öğrenci Bartın
Orhan Güneş öğrenci Antep
Cem Uslu Öğrenci İstanbul
Nevzat süs oyuncu istanbul
ilayda feratlar öğrenci izmir
Zeynep Özçelebi Öğrenci İzmir
Özge Alkan Öğrenci İzmir
seda diren öğrenci istanbul
Duygu Çavdar İletişim Danışmanı İstanbul
burkay kara öğrenci izmir
Feyza Çakar Öğrenci İstanbul
Cemil ŞEN oyunculuk MANİSA
Sultan Kaleli Tiyatrocu/Psikolog İstanbul
İdil Hantal İç Mimar İstanbul
nese tosun Ogrenci Ingiltere
Julide ALBAYRAK Öğretmen İzmir
Mehmet Ufuk PEKER Kamu Emekçisi İzmir
evrim tan öğretmen bartın
Selçuk Uyan oyuncu izmir
NEŞEM AKHAN Tiyatro Oyuncusu İstanbul
mehmet serkan koçak öğrenci izmir
Selami Sarıkoç öğrenci ankara
Burak Yurtsever Öğrenci Istanbul
Didem Masatçı İnsan Kaynakları izmir
Özlem Öztürk oyuncu izmir
Ahmet Can Yıldız öğrenci kocaeli
Selin Beyhan öğrenci istanbul
GÜLŞAH TEKTAŞ oyuncu istanbul
Miray Sendalay Ogrenci Istanbul
Hüseyin Güngör Dishekimi İstanbul
ceylan sipar sosyolog köln
Aysel Yıldırım Tiyatrocu İstanbul
ahmet kurt tiyatrocu-tiyatro öğrencisi istanbul
ahmet örnek öğrenci izmir
Uğur Uyan Öğrenci İzmir
Güliz Sağlam Belgeselci Istanbul
Hünkar Akar oyuncu İzmir
salih zeki tombak yazar istanbul
bilal çetin grafiker izmir
Melis Yılmaz öğrenci Antalya
Deniz Yılmaz Tiyatro öğrencisi Antalya
ELİF GAMZE BOZO GAZETECİ-YAZAR-FOTOĞRAFÇI ANKARA
Deniz Yılmaz öğrenci Bursa
Hakan Tan öğrenci Bartın
Leyla Yazıcı Öğrenci İstanbul
Eylül İDİMAN öğrenci İzmir
kenan yıldırım işçi giresun
Melek ÇAKIR Memur İZMİR
Ali İhsan ÖZÇELİK emekli Bartın
idil arıkan ögrenci istanbul
emrah kızıl öğretmen elazığ
Fırat Güllü Öğretmen İstanbul
Halit OKTAY oyuncu pendik
zümrüt yonca turgut öğretmen istanbul
Çağrı Makaroğlu öğrenci İstanbul
Gökhan GÜVENATAM Tiyatro sanatçısı Antalya
Ayla Uz Ç.Mühendisi Diyarbakir
Aysu Turan mühendis ankara
Hakan GÜNERİ Oyuncu Antalya
mehmet emrah açar üniversite öğrencisi/tiyatro oyuncusu manisa
selim alper duman oyuncu izmir
gülçin uğur öğrenci bartın
Taha Sarı öğrenci edirne
senem han öğretmen istanbul
Ajda Keleş öğrenci istanbul
ayşe kantar öğrenci istanbul
Melda NARİN Oyuncu İstanbul
Nihan Acar öğrenci İstanbul
ozan tokmakoglu grafiker paris
Güneş Demir Peyzaj Mimarı Manisa
mustafa karaduman öğrenci istanbul
Aslı Özbek öğrenci İstanbul
Ela Köksal Ögrenci Bartın
soner akçay oyuncu izmir
Selin Aydınoğlu pazarlama istanbul
mehmet ali aygan oyuncu istanbul
Enver Akan Avukat/Tiyatro İstanbul
Mahir Akgünduğdu Öğrenci İstanbul
ilker karakus öğrenci ankara
Bulut Ertaş öğrenci İstanbul
emel türker öğrenci istanbul
Lale Mansur Tiyatrocu İstanbul
Emre Yetim Oyuncu İstanbul
Gülçin Özhan öğrenci İzmir
Sevgi Görmüş Peyzaj Mimarı Bartın
Gül ORAN peyzaj mimarı Bartın
Talha Mert TANER Peyzaj Mimarı / Öğrenci İzmir
Almila Ahter öğretmen İstanbul
Maltam ERDAMAR öğrenci Bartın
Özgün Kaplama Öğrenci İstanbul
Cansu KARAMAN Öğrenci ANKARA
funda islam amatör tiyatrocu istanbul
LEYLA YİĞİTOĞLU BANKACI İSTANBUL
fatma uysal emekli Antalya
Sibel Aygül Oyuncu/Veteriner Hekim Ankara
Pınar Doğanay Oyuncu Bartın
tayfun kızıldağ öğrenci bartın
Mustafa ARTAR Peyzaj Mimarı Bartın
zeynep ışık öğretmen yozgat
Koray KARAGÜN Öğretmen Kocaeli
Ezgi Zombıyıkoğlu Öğrenci-Oyuncu Bartın
Sevgi Daşdemir Öğrenci-Oyuncu Bartın
Hakan Soydan Öğrenci/Tiyatrocu Bartın
Fatma Çivi Öğrenci-Oyuncu Bartın
Esra Çelik Öğrenci-Oyuncu Bartın
Yunus Emre Mermer Öğrenci-Oyuncu Bartın
Can Yalçın Öğrenci/Tiyatrocu Bartın
İsmail Konyalı Öğrenci/Tiyatrocu Bartın
Ilgın Hoştamer Öğrenci/Tiyatrocu Bartın
Aylin Hacıbekiroğlu Öğrenci/Tiyatrocu Bartın
Nilay Gün Öğrenci/Tiyatrocu Bartın
İrem Okçu Öğrenci/Tiyatrocu Bartın
Naz Timur Öğrenci/Tiyatrocu Bartın
Arca Erdoğan Tiyatrocu Bartın
Burcu Duran Tiyatrocu Bartın
Tugay Dümelli Tiyatrocu Bartın
Cansu Özcan Tiyatrocu Bartın
Selin Özdamar Tiyatrocu Bartın
Giray KARAGÜN Öğretmen Kocaeli
inan gündoğdu tiyatrocu ankara
D.Pelin Sakın Öğrenci İstanbul
filiz yılmaz mimar istanbul
gül berivan karaldi öğrenci istanbul
Deniz Türkali Oyuncu İstanbui
Mehmet Atak oyuncu - yonetmen istanbul
Artunç Yavuz öğrenci istanbul
Sebla Kaptan öğrenci Ankara
FERHAT E. ARSLAN Yönetmen-Oyuncu İstanbul
Ahmet Akdeniz Yazar-Yönetmen İzmir
volkan yosunlu oyuncu istanbul
Arif Akkaya Tiyatro Oyuncusu ve Yönetmeni Şehir Tiyatroları
Evrim AYGÜNDÜZ aksesuar tasarım/tiyatrosever İstanbul
Serhat Aligil Gazeteci İstanbul
Gülçin Gülan e.öğretmen İstanbul
Ersan Uysal oyuncu-yönetmen İstanbul
Kerem Özel Mimar İstanbul
ışıl yücesoy sanatçı ist
Burcu Yankın müzisyen İstanbul
Sumru yavrucuk oyuncu ist.devlet tiyatrosu
ibrahim dülger işçi izmit
gül dülger öğretmen izmit
özge evcin öğretmen antalya
Damla Oflaz Öğrenci Bolu
gülsüm soydan oyuncu istanbul
Zeynep ÖZAN Oyuncu Istanbul
Başak Deniz Özdoğan Araştırma Görevlisi İstanbul
elif denli teknisyen kocaeli
deniz karagöz muhasebe kocaeli
Esen Çamurdan Dramaturg-Yazar İstanbul
Adile Yadırgı Müzisyen İstanbul
Alin Taşçıyan gazeteci istanbul
ISIK YENERSU oyuncu ISTANBUL
nedret denizhan sanatçı i.b.şehir tiyatrosu
tülin özen oyuncu istanbul
Müjde Yılmaz öğrenci İstanbul
hakan ummak tiyatro öğrencisi istanbul
Ayça Günaydın Öğrenci İstanbul
Abdullah TOPAL oyuncu İstanbul
Ataman Gök Oyuncu Bartın
Mazlum Yetiş Oyuncu Bartın
Enis Ekinci Oyuncu Bartın
Seçil Özkan Oyuncu Bartın
Şenol Şahin Oyuncu Bartın
Akın Çetinkale Oyuncu/ Serbest meslek Bartın
Reyhan Suçeken Oyuncu /Muhasebe Bartın
Emircan Sucu Oyuncu Bartın
ebru kara yönetmen istanbul
Damla Cangül Tiyatrocu İstanbul
Şule Ateş Tiyatro Yönetmeni İstanbul
Tilbe Saran Tiyatrocu Istanbul
TUNCER CÜCENOĞLU YAZAR İstanbul
Ümran İnceoğlu Tiyatrocu İstanbul
Rumeysa Çamdereli Öğrenci İstanbul
Gonca Benzeş müzisyen ankara
Aylin Çakı öğrenci İstanbul
yaprak ataman ogrenci istanbul
ERKAN AYTEMUR öğrenci İSTANBUL
özlem pehlivaner öğretmen istanbul
semamerve iş öğrenci istanbul
siBeL akkuLAk ressam istanbul
Uluç Esen Tiyatrocu İstanbul
Senem Gökçe Grafiker / Amatör Tiyatro Ankara
ovul avkıran oyuncu-yönetmen istanbul
Hakan Altun Öğretim Elemanı -
özcan yaman fotoğrafçı istanbul
Özgür Çiçek Öğretmen-Tiyatrocu İstanbul
A.Hicri İzgören Şair-Yazar Diyarbakır
Kemal Çubukçu Mimar Bartın
ece bircan evran tiyatrocu istanbul, beyoğlu
Asli Zengin Doktora Ogrencisi Istanbul
Aylin Eren öğretmen istanbul
Piri Kaymakcioglu Mühendis İstanbul
Meltem Aravi Yayıncı İstanbul
Ali Saysel akademisyen İstanbul
Ayşan Sönmez Tiyatrocu/Çevirmen İstanbul
Berna Kurt Dansçı İstanbul
Sevilay Saral Tiyatrocu / Oyun Yazarı İstanbul
Cevahir Bağdaş Ev Hanımı İzmir
Deniz Bağdaş Öğrenci İzmir
Fazilet Masatçı eğitmen denizli
Serdar Yanıkkaya öğrenci istanbul
B.Seçkin Kaymaz oyuncu bursa- mustafakemalpaşa
Aynur Diz Ölkebaş Amatör Tiyatrocu İstanbul
Ömer F. Kurhan Tiyatro İstanbul
Erdem KAYA öğretmen Bartın
Mustafa Yıldız Öğrenci İstanbul
Serhat Kurtuluş Öğrenci/Tiyatrocu İstanbul
Sezin Gündoğan Tiyatrocu İstanbul
Dila Okuş öğrenci istanbul
Selda Eski Uzman istanbul
özge yıldız öğrenci izmir
Mehmet Selin SAĞDIÇ tiyatro sanatçısı istanbul
Derya SAĞLAM oyuncu istanbul
Mehmet Elmas oyuncu izmir
Evren Barış Yavuz yazar izmir
Uğur Baran oyuncu izmir
Şahin Adıgüzel oyuncu izmir
Deniz Uğur kimya öğrencisi izmir
Nevruz Yıldırım oyuncu izmir
açelya içten öğretmen izmir
hakan güngör tiyatrocu ankara
Filiz Kaya Öğrenci/Tiyatrocu Bartın
Gizem Adalıoğlu Öğrenci-Oyuncu Bartın
Elif Demirci Öğrenci/Tiyatrocu Bartın
Nihat Çomak Öğrenci/Tiyatrocu Bartın
sercan cirit öğrenci İzmir
Hazal Gecegörür Öğrenci/Tiyatrocu Bartın
emine berkan öğretmen manisa
elif zeynep öğrenci izmir
Süleyman ÖZGAN Öğrenci Kastamonu
Esen Gök oyuncu İzmir
Medine Çam Öğrenci İzmir
yonca tuna oyuncu izmir
Onur Çimen öğrenci-tiyatro sever Bartın
Bayramali Şentürk Öğretmen İzmir
Özgür Başkaya Tiyatro Yönetmeni Ankara
salih ozenci ticaret bartın
Temel demirer yazar ankara
İhsan Ata Eleştirmen Kadıköy
Burak Akyunak Tiyatrocu İstanbul
Mine Koçak Eğitmen İstanbul
kübra akalın öğrenci istanbul
Mehmet Bilen Tiyatro Sanatçısı İstanbul
Nurhan Uslu Tiyatro SAnatçısı İstanbul
Nazif Uslu Tiyatro Sanatçısı İstanbul
nazlı masatçı tiyatrocu izmir
Mustafa Sürer Oyuncu İzmir
Azer Şelte Tiyatrocu İstanbul
Sezer Soykök Sanatçı Manisa - Tiyatro Atölyesi Oyuncuları
ezgi şimşek öğrenci bartın
Taylan Tosun Çevirmen İstanbul
Öykü Özcinik Öğrenci İstanbul
Atılım Akbaş Memur İstanbul
Ülker Uncu Müzisyen İstanbul
İnan Gündoğdu Tiyatrocu İstanbul
Ceren Okur Çocuk Tiyatrosu Uzmanı İstanbul
Arzu Öztürkmen Öğretim Görevlisi İstanbul
MERAL ÖZUSLU mühendis/öğretmen Amasra/Bartın
Emre Ersezer Öğrenci/Tiyatrocu İstanbul
Gülsüm Cengiz Şair, Yazar İstanbul
Levent Soy Dansçı İstanbul
Taner Koçak Yayıncı İstanbul
Kerem Kurdoğlu Yazar, Yönetmen İstanbul
Nedim Saban Tiyatrocu İstanbul
Cüneyt Yalaz Tiyatrocu İstanbul
Mustafa Demirkanlı Gazeteci İstanbul
Mennan DEVECİ Kamu Çalışanı İstanbul
Bülent Sezgin Tiyatrocu İstanbul
Atıl Ünal Tiyatrocu İstanbul
Ertuğrul Timur internet Yayıncısı - Ses Tkn. İstanbul
Duygu Dalyanoğlu Tiyatrocu İstanbul
Zafer Gecegörür Oyuncu-Yönetmen Bartın
Remzi Cihan ön muhasebe Bartın
Yasemin YALNIZOĞLU Öğrenci BARTIN
Aykut Oktay ULU Mali Müşavir / Oyuncu Bartın
gözde güldiken oyuncu izmir
Pınar Gümüş Öğrenci/Tiyatrocu İstanbul
Özgür Eren Tiyatrocu İstanbul
gülşen topçuoğlu tiyatrosever izmir
Volkan Mantu Öğrenci/ Tiyatrocu İstanbul
Emine Çimen Öğrenci Bartın
Bilal AKAR öğrenci-tiyatrocu İstanbul
Sezer Arslan Öğrenci İzmir


(Kaynak: Tiyatroma Dokunma kampanya sitesi)13 Şubat 2010

Tiyatroyu niye sevdiğimi bana yeniden hatırlatan oyun: Profesyonel
Bu akşam Harbiye Kenter Tiyatrosu'nda, Sırp yazar Duşan Kovaçevic'in yazdığı, İstanbul Devlet Tiyatrosu yapımı "Profesyonel" adlı oyunu izledim ve çok beğendim.

Bana yıllar yılı hasret kaldığım tiyatro heyecanını yeniden yaşatan bu etkileyici oyun üzerine bir yazı yazmayı planlıyorum ya, yine de izledikten sonraki duygularımı kısacık bir değiniyle de olsa hemen, sıcağı sıcağına Tiyatro Fanzini ziyaretçileriyle paylaşmadan duramadım.

10 Şubat 2010

İkiyüzlü tiyatrocular

Güncelleme notu yazının altındadır (13 Şubat 2010)
Ağlayan ve gülen mask imgesi uzun zamandır benim için, Türkiye tiyatrosunun gerçekleri konusunda çifte standartlı bir tavır takınan aforozcu, sansürcü, iftiracı ve linççi "tiyatrocular" ile, hasbelkader tiyatroya "bulaşmış" ve tiyatroyu önemsiyormuş görüntüsü altında gerçekte kişisel menfaat ve tatmin sağlamaktan başka derdi olmayan birtakım omurgasız, tiyatro ve hakikat düşmanlarının ikiyüzlülüğü ve suçortaklığını simgeliyor.

9 Şubat 2010

“Yala Ama Yutma” ekibi güvenlik gerekçesiyle oyunu sahnelemekten vazgeçtiklerini açıkladı


Yala Ama Yutma ekibi oyunlarını şu spotla sunuyordu:
"Yala Ama Yutma! (Küçük Fantezi) çağdaş tiyatronun Türkiye’deki en önemli yazarlarından, oyunlarıyla birçok ödül kazanmış Özen Yula’nın yeni bir oyunu.  İtiraz Oyunları aslında  'kabullenmenin, susmanın erdem sayıldığı topraklarda tam da buraya ait demir leblebi, ağır lokma, çetin ceviz ve susmayı kabullenmeyen oyunlar'.
(Kaynak:
www.yalaamayutma.com)


Daha önce, Özen Yula'nın yazdığı "Yala Ama Yutma" adlı oyunu 15 Şubat Pazartesi günü Kumbaracı50 sahnesinde oynayacaklarını duyuran tiyatro ekibi, Vakit gazetesinin kendilerini hedef gösteren provokatif haberinin ardından aldıkları tehditleri gerekçe göstererek bu oyunu sahnelemekten vazgeçtiklerini duyurdu. "Yala Ama Yutma"yı sahnelemeye hazırlanan ekibin konuyla ilgili gönderdiği açıklama şöyle:

Oynamıyoruz çünkü oynatmıyorlar!

“Vakit” gazetesi 2 Şubat 2010’dan bu yana oyunumuz “Yala Ama Yutma!” hakkında yanlış bilgiler içeren, oyunun yazarını, oyun ekibini ve oyunun oynanacağı Kumbaracı 50’yi hedef gösteren yayınlar yapmıştır. Kumbaracı50 bağımsız işlerin oynandığı özel bir tiyatro mekânıdır. “Yala Ama Yutma!” ekibiyle ilişkisi sahnesini açmaktan öteye gitmemektedir. Mekân, gazetenin hedef gösterdiği ilk günden beri bize olan desteğini geri çekmemiş ancak yanlış bilgilendirme sonucunda tıpkı bizim gibi tehdit telefonları ve e-mailleri almıştır. 8 Şubat 2010 tarihinde Kumbaracı 50 eksik evraklar sebep gösterilerek Beyoğlu Belediyesi Zabıta Ekibi tarafından mühürlenmiştir. Hal böyleyken “Yala Ama Yutma!” ekibi olarak Kumbaracı 50’deki oyunlarımız zaten iptal olmuştur. Mekân açılsa dahi orada oynamayı, mekânın varoluşunu sürdürebilmesi adına istemiyoruz. Bütün bu gelişmeler, “Yala Ama Yutma!” oyununun bu şartlarda, bu dönemde ve Avrupa Kültür Başkenti İstanbul’da oynanamayacak olduğunun, oynanmasının istenmediğinin göstergesidir. Biz de bu durum doğrultusunda kendimizin, yakınlarımızın, seyircilerimizin güvenliği açısından oyunumuzu zorunlu ve zamanı ve mekânı belirsiz olarak ertelediğimizi açıklıyoruz.

Takdiri kamuoyuna bırakıyoruz.

“Yala Ama Yutma!” Ekibi adına
Aslı Atasoy

www.yalaamayutma.com
(Tiyatro Fanzini / Haber)
9 Şubat 2010 

Vakit gazetesinin hedef gösterdiği “Yala Ama Yutma”nın oynanacağı Kumbaracı50 sahnesi belediye zabıtaları tarafından mühürlendi

Kumbaracı50 adlı sahnenin yöneticileri tarafından konuya ilişkin olarak internet sitesinde yapılan açıklama şöyle:

"Sahnemiz 8 Şubat Pazartesi günü Beyoğlu Belediyesi'nin tespit ettiği eksiklikler nedeniyle geçici bir süre etkinliklerine ara vermiştir.

Eksiklikler tamamlandığında tekrar görüşmek üzere."

(Kaynak: Kumbaracı50 internet sitesi, 8 Şubat 2010, www.kumbaraci50.com)

Konuyla ilgili daha önce yapılan açıklamalar, yorumlar ve haberler için:

Vakit gazetesinin provokatif bir haberle hedef gösterdiği "Yala Ama Yutma" ekibi sağduyu çağrısı yaptı

2 Şubat 2010

Vakit gazetesinin provokatif bir haberle hedef gösterdiği "Yala Ama Yutma" ekibi sağduyu çağrısı yaptı


Vakit gazetesinde yayımlanan "Ahlaksız oyun'dan tahrik dolu mesajlar" başlıklı
haberde kullanılan fotoğraf


Vakit Gazetesi'nin 2 Şubat 2010 tarihli ve "Ahlaksız oyun'dan tahrik dolu mesajlar" başlıklı haberiyle açıkça suçlayarak hedef gösterdiği "Yala Ama Yutma" adlı oyunu sahnelemeye hazırlanan tiyatro grubu, söz konusu oyunun herhangi bir dine yönelik saldırı ya da aşağılama unsuru içermediğini ifade ederek, muhtemel provokasyonlara karşı herkesin sağduyulu davranması çağrısında bulundu.

"Yala Ama Yutma" ekibinin konuya ilişkin açıklaması şöyle: