17 Kasım 2009

Türkiye Tiyatrolar Birliği değil "Türkiye Tiyatrolar Çiğliği": Türkiye Tiyatro Kurultayı değil "Türkiye Linçsever Tiyatrolar Kurultayı"Genco Erkal'ın, "Türkiye Tiyatrolar Birliği" Dönem Sözcüsü Zafer Gecegörür'ü intihal (aşırma) ve "emeğe saygısızlık"la suçlaması üzerine "sahnetozu" adlı e-posta grubunda başlayan tartışma çerçevesinde, 12 Kasım 2009 günü yaptığı zehir zemberek açıklama, benim "Türkiye Tiyatrolar Birliği" yerine, Türkiye Tiyatrolar Çiğliği ya da Türkiye Linçsever Tiyatrolar Birliği adını daha çok yakıştırdığım, iftira ve linç "çatı örgütü"nün ipliğini bir kez daha pazara çıkardı.

Hatırlanacağı üzere, kerameti kendinden menkul bir şekilde, kendi kendine gelin güvey olarak, gülünç biçimde kendine peşin peşin "Türkiye Tiyatrolar Birliği" diye paye biçen bu iftira ve linç "örgütlülüğü"; tiyatro yazarı Coşkun Büktel'in dansöz kıyafetli ve penis resimli iğrenç fotomontajlarını imal edip internette yayımlayan Burak Caney takma adlı tiyatro ve insanlık düşmanı internet sapığının "Tiyatrooyun" adlı sitesine, Bademler Köyü Tiyatro Şenliği vesilesiyle, üstelik Erkan Yücel ismini de alet ederek, "2008 Erkan Yücel İnternet Ödülü" adı altında, "örnek yayıncılık ödülü" vermekte hiçbir sakınca görmemişti. Böylece aslında ta o gün "birlik" değil de nasıl bir "çiğlik" olduğunu bizzat cümle aleme ilan etmiş, kanıtlamıştı.

Burak Caney takma adlı tiyatro ve insanlık düşmanı internet sapığına ödül verme çiğlinin ardından Tiyatro... Tiyatro... Dergisi'nin Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazıişleri Müdürü Mustafa Demirkanlı ile "işbirliğine", suçortaklığına giden aynı "Türkiye Tiyatrolar Birliği" ve sempatizanları; önce "Temiz Tiyatro" adlı manipülatif iftira ve linç kampanyasıyla tiyatrocu Coşkun Büktel ve Hilmi Bulunmaz'ı hedef gösterip açık açık bir yargısız infaz ve linç çağrısı yapmış, sonra bunun ardından çeşitli iftira ve tehditlerle Erbil Göktaş, Özgür Başkaya gibi tiyatrocuları hedef tahtasına koymuşlardı. Bugün görüyoruz ki, kendilerine bu sefer de "Türkiye Tiyatro Kurultayı Koordinasyon Komitesi" adını takan ama benim "Türkiye Linçsever Tiyatrolar Kurultayı" demeyi uygun gördüğüm ve artık "iyiden iyiye" bir çete görüntüsü arz etmeye başlayan aynı grup ve kişilerin yeni hedefinde bu kez de tiyatrocu Tuncay Özinel yer alıyor. (Bkz. "Örgütlü Bir Tiyatro İçin Türkiye Tiyatro Kurultayı Koordinasyon Komitesi"nin tiyatrocu Tuncay Özinel'i bir çeşit yargısız infaz yaparak "ırkçı" ilan eden, "Tiyatroda Irkçılığa Son" başlıklı, 17 Kasım 2009 tarihli bildirisi, tiyatrom.com internet sitesi, http://www.tiyatrom.com/2010_haber_0085.htm; yine tiyatrom.com internet sitesinde bu sefer, yine iftira ve linç imzacılarından biri olan Ömer Faruk Kurhan imzasıyla yayımlanan "Saban-Özinel Polemiği ve Yine Irkçılık" başlıklı ve 13 Kasım 2010 tarihli yazı [Tabii henüz 2009 yılında olduğumuz için siz Kurhan'ın yazısının altına tarih atarken 2010 yazmış olmasına itibar etmeyin] http://www.tiyatrom.com/2010_O_faruk_kurhan_04.htm)

Peki Genco Erkal, "Türkiye Tiyatrolar Birliği" yerine, benim Türkiye Tiyatrolar Çiğliği ya da Türkiye Linçsever Tiyatrocular Birliği adını daha çok yakıştırdığım, bu iftira ve linç "örgütlülüğünün" ipliğini bir kez daha nasıl pazara çıkardı, oraya gelelim.

***

Tiyatrocu Coşkun Büktel ile Hilmi Bulunmaz'a karşı "Temiz Tiyatro" kisvesi altında tertiplenen, iftira ve linç kampanyasının imzacılarından Genco Erkal, 31 Ekim 2009 günü, "sahnetozu" adlı e-posta grubuna gönderdiği mesajla, (yine Coşkun Büktel ile Hilmi Bulunmaz'a karşı tertiplenen linç kampanyasının imzacılarından) linççi "Türkiye Tiyatrolar Birliği"nin dönem sözcüsü Zafer Gecegörür hakkında çok ciddi ve vahim bir intihal (aşırma) suçlamasında bulundu.

Genco Erkal'ın intihal (aşırma) suçlaması, Bartın Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Zafer Gecegörür'ün, 14.Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali programı içinde sahneleyecekleri "Birtakım Azizlikler" adlı oyunun duyurusunu "sahnetozu" adlı e-posta grubuna göndermesi üzerine gündeme geldi.

Genco Erkal, Aziz Nesin hikâyelerinden uyarladığı ve kitap olarak da yayımlanmış olan "Birtakım Azizlikler" adlı oyununu sahneleyen Bartın Sanat Tiyatrosu'nun bu oyunu sahnelemek için de, "Birtakım Azizlikler" adını kullanmak için de kendisinden izin almadığına dikkat çekmiş, en hafifinden "emeğe saygısızlık" olarak tabir ettiği bu davranışı nedeniyle, "Türkiye Tiyatrolar Birliği Dönem Sözcüsü" olmasına da özellikle vurgu yaparak Zafer Gecegörür'den bu "saygısızlığın" hesabını sormuştu. Genco Erkal'ın intihale yönelik serzenişini dile getirdiği 31 Ekim tarihli 1. mesajı şöyleydi:

"Sayın Zafer Gecegörür

Aziz Nesin'in yazdığı 'Birtakım Azizlikler' adında bir oyun yok. Buna karşılık Genco Erkal'ın Aziz Nesin'in yapıtlarından uyarladığı ve kitap olarak da aynı adla iki kez yayımlanan bir oyunu var. Ankara Festivali'nde oynayacağınız metnin kapağına bakarsanız bu gerçeği göreceksiniz.
Peki ama siz bu oyunun yazarından izin aldınız mı? Dilerse oyununuzu engellemeye, durdurmaya hakkı olduğunu biliyor musunuz?
Sizden beklenen telif hakkı falan değil, sadece emeğe saygı göstermek.

'Türkiye Tiyatrolar Birliği'nin Dönem Sözcüsü' olan birinden bu kadarını istemek çok mudur acaba?

Birliğin yöneticileri ve üyeleri bu konuda ne düşünürler bilmek isterim doğrusu.

Saygıyla
Genco Erkal
(Genco Erkal, sahnetozu e-posta grubu, http://groups.google.com.tr/group/sahnetozu/browse_thread/thread/31ff3760072ab84e)

Tiyatro yazarı Coşkun Büktel ile tiyatrocu Hilmi Bulunmaz'a karşı, bu iki muhalif tiyatrocuyu susturmak, aforoz etmek amacıyla "Temiz Tiyatro" kisvesi altında tertiplenen, iftiracı, yargısız infaz ve linç kampanyasının çağırıcılarından, linççi "Türkiye Tiyatrolar Birliği" Dönem Sözcüsü Zafer Gecegörür hakkında, yine linç imzacısı tiyatroculardan biri olan Genco Erkal tarafından gündeme getirilen bu intihal suçlaması üzerine, "sahnetozu" adlı e-posta grubunda "linççiler arasında" bir "etik tartışması" başladı. ("Linççi"lerin bu ibretlik "etik" tartışmasını kaynağından okumak için: http://groups.google.com.tr/group/sahnetozu/browse_thread/thread/31ff3760072ab84e)

İntihalle suçlanan ve kendisinden bir açıklama yapması istenen "Türkiye Tiyatrolar Birliği" Dönem Sözcüsü Zafer Gecegörür, Genco Erkal'ın bu son derece ağır ithamı karşısında sessiz kalmayı yeğledi. Ne söz konusu e-posta grubu üyelerine ne de kamuoyuna herhangi bir açıklama yaptı.

"sahnetozu" e-posta grubu üyelerinden, yine tıpkı Genco Erkal ve Zafer Gecegörür gibi linç imzacısı olan, "Temiz Tiyatro" adlı manipülatif linç kampanyasına alet olup çanak tutmuş, Üstün Akmen, M. Nurkut İlhan, Gılman Kahyaoğlu Peremeci, Prof. Dr. Özdemir Nutku ile birlikte, "Temiz Tiyatro" adlı manipülatif linç kampanyasına kanmayan, itibar etmeyen Hamit Demir, Kemal Oruç, Atilla Alpöge gibi tiyatrocular ve Gençoyuncular Sahnesi adlı tiyatro grubu, intihal ve "emeğe saygısızlık" şikâyeti konusunda Genco Erkal'ı destekleyen açıklamalarda bulundular.

Genco Erkal'ın söz konusu mesajının sonunda, konuyla ilgili olarak özellikle ne düşündüklerini sorduğu "Türkiye Tiyatrolar Birliği" tarafından herhangi bir kurumsal açıklama yapılmazken, "Türkiye Tiyatrolar Birliği" üyesi kimi topluluk ve kişilerden, örneğin Balçova Belediye Tiyatrosu'ndan, feshedilen İstanbul Alternatif Tiyatrolar Platformu-Girişim (İATP-G) eski üyesi ve "Türkiye Tiyatrolar Birliği" yeni üyesi Ömer Faruk Kurhan'dan ve Toplumsal Araştırmalar Kültür Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) Festival Yönetmeni Yener Aksu'dan birbiri ardına, ortadaki ciddi ve önemli intihal (aşırma) suçlamasının vahametini görmezlikten gelen, konunun büyütülmemesini, abartılmamasını telkin eden, "Türkiye Tiyatrolar Birliği" Dönem Sözcüsü Zafer Gecegörür'ü "kayırmaya", savunmaya yönelik açıklamalar geldi.

Türkiye Tiyatrolar Çiğliği ya da nam-ı diğer Türkiye Linçsever Tiyatrocular Birliği adlı örgüt ile "Türkiye Tiyatro Kurultayı" çatısı altında yuvalanmaya çabalayan linç imzacısı ve internet sapığı Burak Caney destekçisi sözde "tiyatrocu"lar; tıpkı daha önce, video kaydıyla belgelenmiş "Özdemir Nutku Skandalı"nda yaptıkları gibi, hakikatin ortaya çıkarılması için çaba gösterip Genco Erkal'ın gündeme getirdiği iki kere ikinin dört etmesi kadar kesin ve açık intihal (aşırma) ve "emeğe saygısızlık" şikâyetinin haklılığını ve vahametini teslim etmek yerine, yine "kol kırılır yen içinde kalır" diyerek bu utanç verici "emeğe saygısızlık" konusunu da örtbas etmeye, sümen altı etmeye çalıştılar. Ancak bunu bu sefer de başaramadılar. Karşılarında bu sefer de Genco Erkal'ı buldular.

Kendisinden manipülatif yargısız infaz ve linç kampanyalarına imza verip sansürcü linççilere alet olmasını değil, her zaman ilkeli duruşuyla hakikatin yanında yer almasını beklediğimiz ve umduğumuz Genco Erkal, bu kez iftira ve linç organizasyonuna pabuç bırakmadı. Bu kez kendisinden beklenen ilkeli duruşu sergileyerek "Türkiye Tiyatrolar Birliği" adlı linç çetesinin gerçek yüzünü kamuoyuna ifşa etti.

Genco Erkal, 12 Kasım 2009 günü sahnetozu e-posta grubuna gönderdiği 2. mesajla; feshedilen İstanbul Alternatif Tiyatrolar Platformu-Girişim (İATP-G) eski üyesi ve "Türkiye Tiyatrolar Birliği" yeni üyesi Ömer Faruk Kurhan ile onun "Bir Takım Azizlikler Kimin?" başlıklı yazısında açıklamasına yer verdiği Toplumsal Araştırmalar Kültür Sanat İçin Vakıf (TAKSAV) Festival Yönetmeni Yener Aksu'yu yalanladı. Genco Erkal, el çabukluğuyla "konunun kapandığını", bir bakıma tatlıya bağlandığını açıklayan ve yazan Ömer Faruk Kurhan ile Yener Aksu'yu tekzip etti.

"Türkiye Tiyatrolar Birliği" üyesi Ömer Faruk Kurhan, Tiyatrom.com internet sitesinde yayımlanan ve intihalle suçlanan "Türkiye Tiyatrolar Birliği" Dönem Sözcüsü Zafer Gecegörür'ü "kayırmaya" çalıştığı "Bir Takım Azizlikler Kimin?" başlıklı yazısını 12 Kasım 2009'da şu notla güncellemişti:

"Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali Direktörü Yener Aksu’nun 10 Kasım 2009 tarihli, Sahne Tozu’nda yayımlanan açıklamasından:

'Genco Bey eleştirisinin tiyatro dünyasında buna benzer çok sıkça yapılan işlere karşı toplu bir gönderme niteliğinde olduğunu, yoksa amacının ilgili oyunun oynatılmaması veya telif isteme amaçlı olmadığını, içeriği farklı da olsa kendi yazdığı eserin adının kullanılmasından önce bilgi verilmesinin doğru olduğunu, kendi yazısından sonra Zafer Bey’in kendisine mail yoluyla yanıt verip bilgilendirdiğini ve uygun bir zamanda da kendisinin Zafer Bey’e döneceğini söylemiştir. Zafer Bey’in oyunun uyarlayanı olarak Genco Bey’in adını yazabiliriz önerisi için de, farklı bir kurgu olabilir o nedenle isim yazmaya gerek yok demiştir Genco Bey. Konuştuklarımızı Zafer Beye de ilettim. Zafer Bey Genco Beyin eleştirisini olgunluk ve saygıyla karşıladığını,konunun bu mecrada tartışılmasına sebep olduğundan duyduğu üzüntülerini de Genco Bey’e iletmemi söylemiştir. Bundan sonra bu tür konularda daha duyarlı olunması gerektiği konusunda hem fikir olunmuş ve konu kapanmıştır.'"

(Ömer Faruk Kurhan, "Bir Takım Azizlikler Kimin?", 10 Kasım 2009 [Güncelleme 12 Kasım 2
009], http://www.tiyatrom.com/2010_O_faruk_kurhan_03.htm)

Ne var ki Yener Aksu ve Ömer Faruk Kurhan'ın tatlıya bağlanmıştır, "kapanmıştır" dedikleri konu hakkında, söz konusu güncellemenin yapıldığı aynı gün, 12 Kasım 2009 günü, Genco Erkal sahnetozu adlı e-posta grubuna şu 2. mesajını göndermiş:

"Arkadaşlar

İlk yazdığım uyarıdan sonra biraz bekledim, bakalım tepkiler nasıl olacak diye. Sağlıklı tepkilerin yanısıra, "bizimkiler suç işledi dedirtemezsiniz" türünden, kol kırılılır, yen içinde kalır hesabı kayırmaları hep birlikte izledik. Kimileri de suskun kalmayı yeğlediler.

Zafer Gecegörür arkadaş bana özel bir mail atarak açıklamalarda bulundu. Özel bir yazı olduğu için onu sizlere iletmem yakışık almaz. Kendi istiyorsa gruba bir açıklama yapar. Ben fazla ikna oduğumu söyleyemem.

Açıklamasından anladığım kadarıyla oyunun önemli bir bölümünü (ne kadar olduğunu, metni ya da oyunu görmediğim için söyleyemiyorum) benim uyarlamamdan almış. Oyun da aynı adı taşıyor.

İzin alınmamış olması bir yana, başka bir oyun oynanıyorsa neden bu ad kullanılıyor. Bu ad kullanılıyorsa neden o metne sadık kalınmıyor, bunları anlamak mümkün değil.

Zafer arkadaş yeniden afiş bastırıp uyarlayan olarak benim adımı yazacağını söylüyor. Ben de ne olduğunu bilmediğim bir oyuna adımı vermem diyorum.

Şimdi tek isteğim bu oyunun "Birtakım Azizlikler" adıyla oynanmaması. Gerisi için sorun çıkartmayacağım.

Bugüne dek bir çok tiyatro benim uyarladığım metni başka başka adlarla, orasını burasını değiştirerek oynadı. Oysa Aziz Nesin'in kitaplarından daha nice uyarlamalar yapılabilir. Neden biraz çalışıp araştırmıyoruz da hep başkasının emeğinin üstüne konuyoruz?

Zaten derdim kendi haklarımı korumak değil,  tiyatro dünyamızdaki birtakım çarpıklıklara parmak basmak, bir tartışma ortamı sağlamaktı. Biraz olsun bazı konularda taşları kıpırdatabildimse o bile yeter.

Saygı ve selamlar
Genco Erkal

(Genco Erkal, 12 Kasım 2009, sahnetozu e-posta grubu, http://groups.google.com.tr/group/sahnetozu/browse_thread/thread/31ff3760072ab84e)

Bu ikinci mesajıyla Genco Erkal, intihalin, "emeğe saygısızılığın", ahbap çavuş dayanışmasıyla örtbas edilmeye çalışılmasına, güya "anlaşma", "uzlaşma" telkin ve çarpıtmalarına yanaşmayarak çok önemli ve gerekli bir çıkış yapmıştır. "Biraz olsun bazı konularda taşları kıpırdatabilmek" ne kelime, Türkiye tiyatrosuna büyük bir hizmette bulunmuştur.

Zira gerek İATP-G ve "Türkiye Tiyatrolar Birliği", gerekse "Temiz Tiyatro", "Türkiye Tiyatro Kurultayı" ve "Tiyatro Yayıncılar Birliği" gibi tabelalar etrafında yuvalanan, yuvalanmaya çalışan, tiyatro ve insanlık düşmanı internet sapığı Burak Caney destekçisi kişi ve grupların maskelerini bir kez daha düşürmüştür.


***

Ömer Faruk Kurhan gibi daha "birtakım" sözcüğünün bitişik yazıldığına dahi dikkat etmeyen, hatta Genco Erkal'ın oyununun adı "Birtakım Azizlikler" olduğu halde, gerek "sahnetozu" grubuna yazdığı mesajlarda gerekse Tiyatrom.com adlı internet sitesinde yayımlanan (yine Mimesis dili kullanarak sanki ortada "Birtakım Azizlikler" adlı oyunun kimin olduğu üzerine bir belirsizlik ya da anlaşmazlık varmış gibi bir izlenim yaratmayı amaçladığı görülen) "Bir Takım Azizlikler Kimin?" başlıklı yazısında, defalarca "Bir Takım" yazmaktan kendisini alamayan lafta tiyatrocuların, "Bu kadar cehalet ancak tahsille mümkün olur"* dedirten ibretlik ve evlere şenlik intihal "tartışmasını", "Tanı bu Burak Caney takma adlı tiyatro ve insanlık düşmanı internet sapığından medet uman, linççi kifayetsiz muhterisleri, tanı da büyü!" diyerek, Tiyatro Fanzini ziyaretçilerine duyurmayı gerekli gördüm.

Feridun Çetinkaya
17 Kasım 2009, Salı
Kurtuluş


* Bir Celal Yalınız, nam-ı diğer Sakallı Celal, deyişi. Bu deyişin Sakallı Celal'e ait olduğunu belirtmem için arkadaşım Coşkun Büktel'in yaptığı uyarı nedeniyle kendisine teşekkür ederim.


Güncelleme Notu (19 Kasım 2009): Yazıma bazı eklemeler yaptım ve bu eklemeleri italik vurgusuyla gösterdim.