8 Kasım 2009

Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu bir başka bahara mı?İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin Ekim 2009'da seyircileriyle buluşacağı, perde açacağı vaadiyle 1,5 yıldır tiyatrocuları, tiyatroseverleri ve kamuoyunu beklenti içine sokan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile sanat danışmanı Kenan Işık ve İstanbul Şehir Tiyatroları eski Genel Sanat Yönetmeni Orhan Alkaya verdikleri sözü tutamadı.

Ekim ayını geride bırakmamıza rağmen yeni Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi ne perde açtı ne de düzenli olarak seyircisiyle buluşmaya başladı. Şu an için yeni Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin Kasım ayı içinde perde açma ya da seyirciyle buluşma ihtimaline dair de ortada şu ana kadar herhangi bir bilgi ya da belirti bulunmuyor.
İstanbul Şehir Tiyatroları'na bağlı müstakil Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi, yerine daha iyi, daha modern ve çağdaş bir tiyatro binası yapılacağı bahane edilerek, ama gerçekte sırf Kongre Vadisi adı verilen rant ve betonlaşma projesini hayata geçirebilmek uğruna peşkeş çekilmek üzere, 2008 Nisan'ında vandalca yıkılıp yok edilmişti.(Sanki bu yıkımı sırf tiyatronun kara kaşı, kara gözü hatırına yapıyorlarmış gibi, "Yıkacağız, yıkayacağız ama daha iyisini, daha çağdaşını, daha modernini yapmak için" aldatmacasıyla sureti haktan görünerek müstakil Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ni ranta ve betonlaşmaya peşkeş çeken moloz kafalarla, "Yıktılar, yıktılar ama daha iyisini, daha çağdaşını, daha modernini yapacaklar, beni ikna ettiler" diyerek bu zihniyete arka çıkan, yardakçılık eden bazı vandal tiyatrocuların, yarın bir gün aynı kafayla Ankara'daki Büyük Tiyatro ile Küçük Tiyatro'yu da "çağdaşlaştırma", "modernleştirme", "daha iyileştirme" projelerine, benzer rant tertiplerine çanak tutmalarını hiç de küçük bir ihtimal olarak görmediğimi bu vesileyle yazmış olayım.)
 

Yıkımın ardından, geçen 1,5 yıl süresince, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile onun sanat danışmanı Kenan Işık ve dönemin İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Orhan Alkaya, gerek birlikte düzenledikleri basın toplantılarında gerekse basına ayrı ayrı verdikleri çeşitli demeçlerde, müteakip defalar, yeni Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin "2009 yılının Ekim ayı içinde" perdelerini açacağı vaadinde bulunmuşlardı.

Hatırlayalım:İstanbul Şehir Tiyatroları'nın Görevden Alınan
Eski
Genel Sanat Yönetmeni Orhan Alkaya

Müstakil Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin yıkılıp yok edilmesi için işbirliği yaptığı Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve danışmanı Kenan Işık'ın "tasarrufuyla", 29 Mayıs 2009 günü,  İBBŞT genel sanat yönetmenliği görevinden alınan Orhan Alkaya, 1 Haziran 2009 günü, genel sanat yönetmenliği görevine veda niteliğindeki basın toplantısında giderayak, hâlâ işbirliği yapıp suçortaklığı ettiği Topbaş-Işık yıkım ekibinin gönüllü sözcülüğünü yapmayı da ihmal etmeyerek şöyle iddialı bir açıklama yapmıştı:

"Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi inşaatı sürüyor ve daha önce açıkladığımız gibi 2009 Ekim ayında sahnemiz seyircimizle buluşacak."

(Orhan Alkaya, İBBŞT Eski Genel Sanat Yönetmeni Orhan Alkaya’nın Basın Toplantısı, Tiyatro... Tiyatro... Dergisi İnternet Sitesi)
Gelgelelim, bugün 8 Kasım 2009 ve eski İstanbul Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Orhan Alkaya'nın vaadine rağmen, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi hâlâ seyirciyle buluşmadı, hâlâ perdelerini açmadı.

 
Hatırlayalım:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş

Müstakil Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin yıkılıp yok edilme projesini tanıttığı basın toplantısında, kendisine biat etmeye teşne bazı tiyatro insanlarının ağzına bir parmak bal çalarcasına “Şişhane’deki Türk Hava Yolları (THY) eski binasını çok önemli ve ideal boyutta bir sahne haline getireceğiz” diyerek bol keseden vaatte bulunan Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın, bu vaadini yerine getirmediği, bu sözünün arkasında durmadığı, kamuoyunu ve İstanbul halkını aldattığı, tiyatro yazarı ve eleştirmeni Coşkun Büktel tarafından belgelenmişti. (Bkz. İstanbul Şehir Tiyatrosu Sanatçıları Derneği'nin (İŞTİSAN) "Müdahale Karşıtı"(?) Bildirisine Eleştirel Bir Katkı: Tiyatro Kurumunuza Değil, Tiyatro Sanatına ve Demokratik İlkelere Aidiyet Duyun, Coşkun Büktel, 24 Haziran 2009, www.coskunbuktel.com)

"Şişhane’deki Türk Hava Yolları (THY) eski binasını çok önemli ve ideal boyutta bir sahne haline getirme" vaadini yerine getirmeyerek, aynı zamanda verdiği sözlerin güvenilirliği konusunda kötü bir sicile de sahip olan Kadir Topbaş, daha önce çeşitli vesilelerle defalarca beyan ettiği, yeni Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin 29 Ekim 2009'da perde açacağı vaadini daha üç ay önce bir kere daha teyit etmişti:

"Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu da kongre merkezinden biraz daha geç bir tarihte 29 Ekim’de açılacak."

(Kadir Topbaş, Harbiye Kongre Vadisi Ağustos'ta bitecek, Milliyet, 27 Temmuz 2009)


Gelgelelim, bugün 8 Kasım 2009 ve İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın vaadine rağmen, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi hâlâ seyirciyle buluşmadı, hâlâ perdelerini açmadı.

Kadir Topbaş, tıpkı "Şişhane’deki Türk Hava Yolları (THY) eski binasını çok önemli ve ideal boyutta bir sahne haline getirme" sözünü tutmadığı gibi, yeni Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ni 29 Ekim 2009'da açma sözüne de sadık kalmadı.


***

Bu tablo, Kadir Topbaş, Kenan Işık ve Orhan Alkaya gibi insanların ve iktidarı elinde tutan bu tür insanlara menfaatleri icabı çanak tutanların ipiyle kuyuya inilmeyeceğini bir kez daha gösterdi.

Topbaş, Işık, Alkaya üçlüsü Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ni 2009 Ekim ayı içinde açma sözlerini tutmadılar. Ağızlarından çıkan ve defalarca tekrarladıkları sözün arkasında duramadılar. Sözlerinde durmadıkları gibi, Muhsin Ertuğrul Sahnesi 2009 Ekim ayı içinde açılacak diye saf saf, kuzu kuzu bekleyen tiyatroseverleri ve kamuoyunu adam yerine koyup herhangi bir açıklama yapma, hesap verme gereği de duymadılar.

Gelinen noktada artık Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin ne zaman açılacağına dair, bu tiyatronun ne zaman düzenli olarak perde açabileceğine dair somut ve belirgin bir tarih de yok ortada. Şimdi elde var bir belirsizlik.

İstanbul Şehir Tiyatroları resmi internet sitesindeki "Sahneler" başlıklı sayfasında, "Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi" linkine tıklandığında, "Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi (Harbiye Kongre Vadisi İnşaatı devam etmektedir.)" biçiminde bir ifadeyle karşılaşılıyor. Bunun dışında Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nin perdelerini ne zaman açacağına dair herhangi bir açıklama ya da bilgi yer almıyor. (Bkz. İstanbul Şehir Tiyatrosu internet sitesi, Sahneler, Muhsin Ertuğrul Sahnesi)

Yine İstanbul Şehir Tiyatroları Kasım Ayı Programı incelendiğinde de, ufukta, Kasım ayı içinde "Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi"nde perdelerin açılacağına, oyun izlenebileceğine dair herhangi bir ifadeye rastlanmıyor. (Bkz. İstanbul Şehir Tiyatroları 2009 Kasım Oyun Düzeni)

Bu yazı içinde değindiğimiz iki somut örnekte açıkça görüldüğü üzere, Kadir Topbaş'ın verdiği sözleri yerine getirme konusundaki olumsuz sicili Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nun akibeti konusundaki kaygıları haklı olarak artırıyor.

Dilerim Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nun açılışı bir başka bahara ertelenmeden ve İstanbul Şehir Tiyatroları yöneticileri, sanatçıları ve tiyatroseverler daha fazla beklemek zorunda kalmadan, bir an önce Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda yeniden dolu dolu tiyatroyu yaşamaya başlarlar.


Feridun Çetinkaya
8 Kasım 2009

Kurtuluş