6 Ekim 2009

Ne güzel, durup ince şeyleri anlamaya vakti olan birileri hâlâ var: BGST Yayınları'ndan özlenen ve örnek bir yayıncılık davranışı


BGST Yayınları
'nın özlenen sorumlu bir yayıncılık anlayışıyla hareket ederek, bir yanlışı düzeltmek ve okurlarını doğru bilgilendirmek amacıyla yapmış olduğu aşağıdaki açıklamasından ve sergilediği örnek yayıncılık davranışından, Virgül dergisinin Eylül-Ekim 2009 tarihli 130. sayısını okurken haberdar oldum.

Bu nadir görülen örnek ve özlenen yayıncı davranışını, "Güzel ve umut vadeden şeyler de oluyor" diyerek Tiyatro Fanzini ziyaretçileriyle paylaşma gereği duydum. 


***

Türkiye’de İfade Özgürlüğü kitabında yer alan, Nazan Maksudyan’ın “Sessizlik Duvarları: ‘Ermeni Sorunu’ Bağlamında Çeviri ve Otosansür” başlıklı yazısında yer alan hatalar ile ilgili açıklama ve özür

BGST Yayınları

06/08/2009

Nazan Maksudyan’ın Türkiye’de İfade Özgürlüğü kitabında yer alan “Sessizlik Duvarları: ‘Ermeni Sorunu’ Bağlamında Çeviri ve Otosansür” başlıklı yazısında maddi hatalar yer almaktadır. Yazı, 19. ve 20. yüzyıl tarihi üzerine yazılmış eserlerin Türkçe’ye çevrilmesi sürecinde, 1915-16 olayları ile ilgili bölümlerin nasıl aktarıldığı üzerine yoğunlaşmaktadır.

Makalede, Mark Mazower’ın Dark Continent kitabındaki bir paragrafın orijinali ve çevirisi aşağıdaki gibi yer almaktadır:

The tensions created by the dream of national purification lay at the heart of inter-war European politics. Exterminating minorities –as Turks did with the Armenians– was not generally acceptable to international opinion ... (Mazower, 1998: 42) [1]

Ulusal saflaştırma rüyası tarafından yaratılan gerginlik, iki savaş arası Avrupa siyasetinin bağrında yatar. Azınlıkları yok etmek –Türklerin Ermenilerde denediği gibi– uluslararası kamuoyunca genelde kabul görmüyordu ... (Mazower, 2003: 46) [2]

Ancak orjinal kitapta paragraf aşağıdaki gibidir:

The tensions created by the dream of national purification lay at the heart of inter-war European politics. Exterminating minorities –as Turks tried with the Armenians– was not generally acceptable to international opinion ... (Mazower, 1998: 42) [3]

Bu paragrafa göre, yapılan çeviri herhangi bir tahrifat içermemektedir.
J. M. Roberts’ın Twentieth Century: The History of the World başlıkli kitabında yer alan bir paragraf ve çevirisi makalede aşağıdaki gibi yer almaktadır.

The duplications of Russian policy made it possible to exploit Armenia whose Christian people was left to undergo a calculated attempt to exterminate them by the Young Turk government, an early exercise in what would later be called 'ethnic cleansing' (Roberts, 1999: 262). [4]

Rus siyasetinin ikiyüzlülüğü, ileride “etnik temizlik” olarak adlandırılacak uygulamanın ilk örneklerinden birinde Hıristiyan halkının Jön Türk yönetiminin hesaplı tehcir girişimine maruz kalmış olduğu Ermenistan konusundan yararlanmasını olanaksızlaştırıyordu (Roberts, 2003: 242). [5]

Ancak paragraf, kitabın orjinalinde aşağıdaki gibi yer almaktadır:

The duplications of Russian policy made it impossible to exploit Armenia whose Christian people was left to undergo a calculated attempt to exterminate them by the Young Turk government, an early exercise in what would later be called 'ethnic cleansing' (Roberts, 1999: 262). [6]

Orjinal paragraf dikkate alındığında “olanaksızlaştırıyordu” kelimesi çeviri bakımından herhangi bir hata içermemektedir..

Maksudyan, Alan Moorehead’in, Gallipoli başlıklı kitabının içinden bir bölümün Türkçeye çevrilirken[7] atıldığını belirtmektedir. Kitap çevrilirken, Nazan Maksudyan’ın belirtiği gibi bir bölüm atılmıştır; ancak, makalede belirtildiğinin aksine aşağıdaki bölüm çevrilmiş, bu bölümden sonraki paragraflar atılmıştır.

... 18 Mart zaferi onlar [Enver, Talat] için mutlak surette hayatiydi. O ana kadar makamlarında gerçek anlamda güvende olmamışlardı ... Ama şimdi halkın desteğini kazanmış ve kendilerini vatansever bir gurur dalgasının içinde bulmuşlardı. Ordunun başarısı kendilerinin başarısıydı. Nihayet Türkiye'yi temsil ediyorlardı. Hatta bunun da ötesinde: Yabancı düşmanlığıyla dolup taşan ve tepeden bakıp tahakküm kuran yabancıdan intikam alma açlığı duyan Türk’ün ta kendisini, İslam’ı simgeliyorlardı.

Böylelikle bütün coşkularıyla –korkudan korkmamaya, zayıflık ve şüpheden güçlü ve kendinden emin olmaya doğru geçirdikleri ani duygusal dönüşümleriyle– ... ırksal ve siyasi hasımlarını avlamaya koyuldular. Artık nefretlerini gösterecek kadar güçlülerdi ve kurban arıyorlardı. [8]

Yukarıda belirtilen maddi hatalar, bahsi geçen kitapların çevirmenlerini ve basıldığı yayınevlerini töhmet altında bırakmakta, Türkiye’de İfade Özgürlüğü kitabı editörlerini ve BGST yayınlarını olayın muhatabı haline getirmektedir. Yaratılan mağduriyetten dolayı Mehmet Moralı, Sinem Gül ve Ali Cevat Akkoyunlu ile İstanbul Bilgi Üniversite Yayınları, Dost Kitabevi ve Doğan Kitap’tan özür diliyoruz.

Bu maddi hatalardan dolayı Türkiye’de İfade Özgürlüğü kitabının dağıtımı durdurulmuş ve şu anda piyasada yer alan baskıları toplatılmaya başlanmıştır. Kitap, Nazan Maksudyan’ın “Sessizlik Duvarları: ‘Ermeni Sorunu’ Bağlamında Çeviri ve Otosansür” başlıklı makalesinin yeni versiyonu ile birlikte en kısa sürede tekrar basılacaktır. Kitabın ilk baskısını almış olan okurlar, ikinci baskısını ücretsiz olarak BGST ofisinden temin edebilirler.

Nazan Maksudyan'ın açıklama ve özür yazısı için tıklayınız...Notlar:


[1] Mazower, Mark, Dark Continent: Europe's Twentieth Century, Vintage, 1998.
[2] Mazower, Mark, Karanlık Kıta: Avrupa'nın 20. Yüzyılı, çev. Mehmet Moralı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2003.
[3] Mazower, Mark, Dark Continent: Europe's Twentieth Century, Vintage, 1998.
[4] Roberts, J. M., Twentieth Century: The History of the World 1901 to 2000, Penguin, 1999.
[5] Roberts, J. M., Yirminci Yüzyıl Tarihi, çev. Sinem Gül, Dost Kitabevi, 2003.
[6] Roberts, J. M., Twentieth Century: The History of the World 1901 to 2000, Penguin, 1999.
[7] Moorehead, Alan, Gelibolu, çev. Ali Cevat Akkoyunlu, Doğan Kitap, 2002.
[8] Bu bölüm Nazan Maksudyan tarafından çevrilmiştir.


***


3 Ekim 2009

Savaş karşıtı “Ölüleri Gömün” yıllarca gecikmeyle de olsa nihayet Devlet Tiyatroları’nda


"Ölüleri Gömün"ün Aralık 1938'de Black Mountain College'da sahnelendiğinde 
hazırlanan program dergisinin kapağı (Kaynak, The Society of American Archivists)Hatırlanacağı üzere, dünyanın en önemli savaş karşıtı, antimilitarist tiyatro yapıtlarından biri olan, Amerikalı yazar Irwin Shawun Ölüleri Gömün” adlı oyunu, bundan iki yıl önce, 2007-2008 tiyatro sezonu başında, “DT’nin halihazırdaki en önemli ve en itibarlı yönetmeni” diyebileceğimiz Şakir Gürzumar’ın bir projesi olarak İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda sahnelenmek üzere gündeme gelmişti.

O dönemde Devlet Tiyatroları genel müdürlüğü görevini vekâleten yürüten Mine Acar yönetimindeki Devlet Tiyatroları, “Ölüleri Gömünü sahneleme kararı almıştı. Ancak, bir süre sonra mahkeme kararıyla koltuğuna geri dönen DT Genel Müdürü Lemi Bilgin, kamuoyuna hiçbir açıklama yapma gereği de duymadan “Ölüleri Gömün”ün provalarını askıya almıştı. Bu yüzden, “Ölüleri Gömün” o yıl seyirci karşısına çıkamamıştı. (Bkz. Coşkun Büktel, Kültür Bakanı Ertuğrul Günay, DT Genel Müdürü Lemi Bilgin'i Derhal Görevden Almalıdır)

2008-2009 tiyatro sezonu başlarken de yönetmen Şakir Gürzumar, Ölüleri Gömünün sahnelenmesi konusundaki ısrarını sürdürmüş, bu oyunu sahnelemek için yeniden girişimlerde bulunmuştu. Ne var ki Gürzumar, Ölüleri Gömünü geçen tiyatro sezonunda da bir türlü seyirciyle buluşturamamıştı.

Devlet Tiyatroları ölüleri gömdü mü?
başlığıyla kaleme aldığım bir yazıyla ben de bu önemli oyunun sahnelenmesi için karınca kararınca bir kamuoyu duyarlılığı yaratmaya çalışmıştım o günlerde.

Bu yıl temmuz ayında, Şakir Gürzumar bir de İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü ve Sanat Yönetmeni olunca
Ölüleri Gömünün sahnelenmesi konusunda yeniden umutlanmıştım.

Ancak, 2009-2010 tiyatro sezonunun başlamasına birkaç gün kalmasına ve Devlet Tiyatroları 60. Yıl repertuarı açıklanmasına rağmen 
Ölüleri Gömünün sahneleneceğine dair ortada herhangi bir olumlu işaret göremeyince, “Yoksa Şakir Gürzumar, İstanbul Devlet Tiyatrosu müdürlüğüne Irwin Shaw’un ‘Ölüleri Gömün’ adlı oyununu ‘gömmesi’ şartıyla mı getirildi?” diye sormadan da edememiştim.

Bunun üzerine Şakir Gürzumar, sorularımın kendisini haksız bir şekilde itham eder nitelikte olduğunu ve bundan duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. Ayrıca, aceleci davrandığımı, Devlet Tiyatroları’nın 2009-2010 repertuarının henüz tümüyle açıklanmadığını söylemişti. Doğrudan kendisine ulaşıp konuyla ilgili bilgi ve görüşünü almadan bu şekilde bir soru sorduğum için serzenişte bulunarak sitem etmişti. İstanbul Devlet Tiyatrosu repertuarıyla ilgili ayrıntılı bilgilerin önümüzdeki hafta yapılacak bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulacağını belirtmişti.
(Bkz. Feridun Çetinkaya, “Ölüleri Gömün” oyunuyla ilgili sorularım hakkında açıklama)

Gürzumar, s
özünü ettiği açıklamayı 1 Ekim 2009 Perşembe günü yaptı. Bir basın toplantısıyla İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun 2009-2010 repertuarını kamuoyuna ilan etti.

Söz konusu toplantının ayrıntıları hakkında ancak bugün kapsamlı bir bilgi edinebildim. 3 Ekim 2009 tarihli, bugünkü Radikal gazetesinde yer alan DT: Kendimizden söz ettireceğiz başlıklı, ayrıntıları hemen biraz aşağıdaki haberde verilen kesin repertuar listesine göre, Ölüleri Gömüniki yıl gecikmeyle de olsa nihayet yeniden Devlet Tiyatrolarında sahnelenecek oyunlar arasında görülüyor.

Ölüleri Gömünü tiyatroseverlerle buluşturma kararını veren tüm Devlet Tiyatroları yetkililerini bir tiyatrosever olarak kutluyorum.

Böylece aynı zamanda,
Ölüleri Gömüne verdiği değeri ve önemi “Dilerim, ödenekli tiyatrolardan biri de bu önemli oyunu seyirci karşısına çıkarır” sözleriyle dile getirmiş olan ünlü şair ve yazarımız Ülkü Tamerin bir dileğini de yerine getirmiş, gerçekleştirmiş olacaklar. (Bkz. Ülkü Tamer, “Edebiyatta ‘şu çılgın insanlar’”, Sabah Gazetesi, 5 Haziran 2006 ve Öykünün Mareşali’ de emekli oldu” yazısının altındaki Düzeltme notu,Sabah Gazetesi, 4 Eylül 2006)

Dilerim bu önemli oyun repertuarda yer alan
diğer bütün oyunlar gibi Devlet Tiyatrolarında hak ettiği biçimde sahnelensin ve başarılı bir şekilde seyircisiyle buluşsun. (Feridun Çetinkaya)


***


“DT: Kendimizden söz ettireceğiz”

Yerleşik sahneleriyle birlikte 'etkinliği' de azalan İstanbul Devlet Tiyatroları'nın yeni müdürü Şakir Gürzumar, 'Kendimizden daha çok söz ettireceğiz. Rekabet ortamının olduğu bu şehirde İstanbul DT, daha da görünür olmalıdır' diyor

GÖNÜL KOCA (Radikal)

İSTANBUL - Son yıllarda elindeki yerleşik sahneleri (AKM, Taksim Sahnesi) bir bir kaybeden; beraberinde sahne dünyasındaki etkinliği azalan İstanbul Devlet Tiyatrosu, yeni
müdür Şakir Gürzumar’la iddialı. Önceki gün Şişli Cevahir’de düzenlediği basın toplantısında, yeni sezonla ilgili bilgi veren Şakir Gürzumar, “İstanbul DT olarak kendimizden daha çok söz ettireceğiz” dedi.

Gürzumar’ın verdiği bilgiye göre, önceki sezon az sayıda sahnede az sayıda yeni oyun sahneleyen İstanbul DT, yeni sezonda sekiz sahnede yaklaşık 20 oyunla izleyici karşısına çıkacak. Bunlardan sekiz tanesi DT’nin 60. yıl konseptine uygun olarak yerli ve hiç oynanmamış oyunlar, diğerleri de (Woyzeck dışında) Türkiye’de hiç oynanmamış yabancı ve önceki yıllardan devam eden oyunlar.

Yerli oyunların konseptiyse ‘Cumhuriyet’in kuruluşundan sonraki dönem’. “DT bir markadır ve bu markanın içini doldurmak gerekir. Bu nedenle repertuarın bir anlamı olmalı. Biz insanların Cumhuriyet’in kuruluşundan sonraki dönemi de bilmesi gerekir diye düşünerek bu repertuarı hazırladık” diyen Gürzumar, DT’nin ‘60. yılda 60 yeni yerli oyun’ kararını ağustos ayında öğrendiğini ve repertuar kuruluyla birlikte oyun seçimine o tarihten sonra başladıklarını söyledi. Yoğun ve titiz bir çalışmanın ardından repertuvar oluşturduklarını belirten Gürzumar, kadrolarına da repertuvarlarına da çok güvendiklerini vurguladı.
(...)
Haberin devamını okumak için tıklayınız

(Kaynak: Gönül Koca'nın haberi, "DT: Kendimizden söz ettireceğiz", Radikal, 3 Ekim 2009)***


İstanbul Devlet Tiyatrosu 2009-2010 Repertuarı

(Bu listede yer alan bilgiler, İstanbul Devlet Tiyatrosu internet sitesi http://www.istdt.gov.tr adresinden, 2 Ekim 2009 Cuma günü Cumhuriyet gazetesi Kültür Sanat sayfasında yayımlanan "Yeni mevsimde yeni sahneler" başlıklı haber ve 3 Ekim tarihli Radikal gazetesinde çıkan Gönül Koca imzalı "DT: Kendimizden söz ettireceğiz" başlıklı haberden derlenmiştir. Doğruluğu ve güncelliği kesin olarak teyit edilmemiştir. Gerekli kaynaklardan bilgi edindikçe bu listeyi güncelleyeceğiz.)Yerli Oyunlar 

İki Çarpı İki
Yazan: Behiç Ak
Yöneten: Serpil Tamur
Dekor-Kostüm Tasarımı: Şirin Dağtekin
Işık Tasarımı: İzzet Önder Arık
 Oynayanlar: Seray Gözler, Adnan Biricik

Vak’Aaaaa!-Kredi Kartı 
Yazan: Cüneyt Çalışkur
Yöneten: Cüneyt Çalışkur
Dekor-Kostüm: Ali Cem Köroğlu
Işık: İzzet Önder Arık
Müzik: Tamer Çıray
Dans Düzeni: Kerem Eser
Oynayan: Uğur Polat

Lozan
Yazan: Memet Baydur
Yöneten: Mahmut Gökgöz
Dekor-Kostüm: Serpil Tezcan
Işık: Serhat Akın
Müzik: Nurettin Özşuca
Oynayanlar: Hakan Vanlı, Nişan Şirinyan, Ali İpin,
Mutlu Güney, Umut Demirdelen, Burak Şentürk,
Ozan Uçar, Şahin Çelik, Cenk Sözeri

Kül Bellek
Yazan: Beliz Güçbilmez
Yöneten: Mahir Günşiray
Dekor-Kostüm: Claude Leon
Işık: Nejat Karaorman
Müzik: Ümit Kıvanç
Oynayanlar: Yeşim Gül, Bedir Bedir

Kuzguncuk Türküsü 
Yazan: Güngör Dilmen
Yöneten: Cemal Ünlü
Dekor: Medine Yavuz
Kostüm: Şirin Dağtekin
Işık: Enver Başar
Müzik: Cumhur Bakışkan
Dans Düzeni: Veysel Aymaz
Oynayanlar: Gülenay Kalkan, Murat Karasu, Ergun Akvuran,
Ali Ersin Yenar, Ömer Hüsnü Turat, Ayşe Tunaboylu,
Ali Fuat Çimen, Okday Korunan
 
Fesleğen Çıkmazı
Yazan: Meltem Yıldırım
Yöneten: Kazım Akşar
Dekor: Ethem İzzet Özbora
Kostüm: Şirin Dağtekin
Işık: İzzet Önder Arık
Dans Düzeni: Yeşim Alıç
Oynayanlar: Kubilay Karslıoğlu, Ayşen İnci, Funda Eskioğlu,
Gökalp Kulan, Saydam Yeniay, Metin Beyen,
Akasya Asıltürkmen, Öykü Başar

Kod Adı Kongo
Yazan: Mürsel Yaylalı
Yöneten: Erkan Taşdöğen
Dekor: Ethem İzzet Özbora
Kostüm: Mihriban Oran
Işık: Ayhan Güldağları
Oynayanlar: Cengiz Baykal, Zeynep Kasapoğlu, Burak Karaman,
İsmail İncekara, Murat Turan Günay, Kemal Topal,
Halil Doğan, Seda Yıldız, Selçuk Kıpçak 
 
Pera Palas

Yazan: Sinan Ünel
Yöneten: Arsen Gürzap
Dekor Tasarımı:............................. 
Kostüm Tasarımı:............................. 
Işık Tasarımı:............................. 
Oynayanlar:............................. 


Kendi Kendine Konuşmaktır Aşk
Yazan: Cezmi Ersöz
Yöneten: Serap Eyüboğlu
Dekor Tasarımı:............................. 
Kostüm Tasarımı:............................. 
Işık Tasarımı:............................. 
Oynayanlar:............................. 


Töre
Yazan: Turgut Özakman
Yöneten: Şakir Gürzumar
Dekor Tasarımı:............................. 
Kostüm Tasarımı:............................. 
Işık Tasarımı:............................. 
Oynayanlar:............................. 
Yabancı Oyunlar

Vahşet Tanrısı 
Yazan: Yasmina Reza
Çeviren:............................. 
Yöneten: Celal Kadri Kınoğlu
Dekor Tasarımı:............................. 
Kostüm Tasarımı:............................. 
Işık Tasarımı:............................. 
Oynayanlar:............................. 


Annemin Cesareti
Yazan: George Tabori
Çeviren:.............................
Yöneten: Nesrin Kazankaya
Dekor Tasarımı:............................. 
Kostüm Tasarımı:............................. 
Işık Tasarımı:............................. 
Oynayanlar:............................. 


Masumların Katliamı
Yazan: William Saroyan
Çeviren:.............................
Yöneten: Yücel Erten
Dekor Tasarımı:............................. 
Kostüm Tasarımı:............................. 
Işık Tasarımı:............................. 
Oynayanlar:............................. 


Parkta Çıplak Ayak
Yazan: Neil Simon
Çeviren:............................. 
Yöneten: Hidayet Erdinç
Dekor Tasarımı:............................. 
Kostüm Tasarımı:............................. 
Işık Tasarımı:............................. 
Oynayanlar:............................. Siyahlı Kadın
Yazan: Susan Hill
Çeviren:............................. 
Yöneten: Metin Belgin
Dekor Tasarımı:............................. 
Kostüm Tasarımı:............................. 
Işık Tasarımı:............................. 
Oynayanlar:............................. 


Ölüleri Gömün
Yazan: Irwin Shaw
Çeviren: Coşkun Büktel
Yöneten: Şakir Gürzumar
Dekor Tasarımı:............................. 
Kostüm Tasarımı:............................. 
Işık Tasarımı:............................. 
Oynayanlar:............................. 


İmparatorluk Kuranlar 
Yazan: Boris Vian
Çeviren: Ayberk Erkay
Yöneten:............................. 
Dekor Tasarımı:............................. 
Kostüm Tasarımı:............................. 
Işık Tasarımı:............................. 
Oynayanlar:............................. 


  
Woyzeck
Yazan: Georg Büchner
Çeviren:............................. 
Yöneten: Işıl Kasapoğlu
Dekor Tasarımı:............................. 
Kostüm Tasarımı:............................. 
Işık Tasarımı:............................. 
Oynayanlar:............................. Devam eden oyunlar

Kral Dairesi 
Yazan: Toby Wilsher
Çeviren: Selen Korad Birkiye 
Reji-Tasarım: Toby Wilsher
Dekor: Burhan Yılmaz
Kostüm: Mihriban Oran
Işık: Yakup Çartık
Dans Düzeni: Erdal Uğurlu
Reji Asistanları:Selen Korad Birkiye, Elif Erdal
Oynayanlar: Fikret Urucu, Elif Erdal, Yaşar Büker,
Figen Sümeli, Alayça Öztürk, Celal Örnek,
Serkan Çetinkaya, Emrah Bozkurt, Sibel Akdeniz

Benerci Kendini Niçin Öldürdü
Yazan: Nazım Hikmet
Yönetmen: Mehmet Ulusoy
Tasarım: Michel Launay
Müzik: Kudsi Ergüner
Işık: Yakup Çartık
Oynayanlar: Celal Kadri Kınoğlu, Tansel Öngel, Kürşat Alnıaçık,
Hülya Kalebayır, Yurdaer Okur

Ne Dersin Azizim? 
Yazan: Aziz Nesin
Uyarlama ve Reji: Yücel Erten
Dekor Tasarımı: Nurettin Özkönü
Kostüm Tasarımı: Mihriban Oran
Işık Tasarımı: Yakup Çartık
Müzik: Sabri Tuluğ Tırpan
Dans Düzeni: Salima Sökmen
Dramaturg: Selen Korad Birkiye
Yönetmen Yrd.: Sündüz Haşar
Oynayanlar: Atsız Karaduman, Ali İpin, Hakan Vanlı,
Burak Şentürk, Mahmut Gökgöz, Hülya Çelik,
Ozan Uçar, Aylin Uzunlar

Sokrates’in Son Gecesi
Yazan: Stefan Tsanev
Çeviren: İsmail Bekir Ağlagül
Reji: Metin Belgin
Dekor-Kostüm Tasarımı: Ali Cem Köroğlu
Işık Tasarımı: Yüksel Aymaz
Reji Asistanı: Ayşın Çukadar
Oynayanlar: Melek Baykal, Mustafa Uğurlu, M. Ali Kaptanlar

Ful Yaprakları 
Yazan: Civan Canova
Yöneten: Turgay Kantürk
Dekor: Ethem İzzet Özbora
Kostüm: Gülhan Kırçova
Işık: Enver Başar
Reji Asistanı: Emrah Eren
Powerpoint Tasarım ve Resim Seçici: Vural Çınar
Powerpoint Kumanda: Başak İşur
Oynayanlar: Özlem Güveli Türker, Özden Çiftçi, Musa Uzunlar

Uyarca
Yazan: Friedrich Dürrenmatt
Yöneten: Şakir Gürzumar
Dekor Tasarımı: Ali Cem Köroğlu
Kostüm Tasarımı: Gülhan Kırçova
Işık Tasarımı: Yakup Çartık
Dramaturg: Selen Korad Birkiye
Oynayanlar: Atsız Karaduman, Attila Olgaç, Tarık Ünlüoğlu, Kaya Akarsu,
Orhan Ertürk, Ebru Bilingen, Serhan Süsler, Ayhan Arul,
Erkan Horzum, Mustafa Kırantepe, Erol Gündüz,
M.Akif Özcan, Hilal Arslan, Zekeriya Karakaş

Kontrabas
Yazan: Patrick Süskind
Çeviren: Hale Kuntay
Yöneten: Metin Belgin
Dekor Tasarımı: Ethem İzzet Özbora
Kostüm Tasarımı: Serpil Tezcan
Işık Tasarımı: Yakup Çartık
Oynayan: Metin BelginÇocuk Oyunu

Yağmur Ağacı
Yazar: Serpilhan Kanıbol
Yönetmen: Elif Erdal